Ticari bankacılık için yeni dönem

Capital (Turkey) - - ALACAK SİGORTASI - FATİH ÖĞÜN

Ekonomik gelişmelere baktığımızda küresel ve yerel düzeyde canlanmanın istenen ölçüde yakalanamadığı, 2008 krizi sonrası dönemin etkilerinin belirli ölçüde hissedildiği bir dönemden geçiyoruz. Avrupa’da geçtiğimiz yıllarda yaşanan borç krizi sonrası farklı sektörlerde birçok şirket piyasalara ilişkin gelişme trendlerine temkinli yaklaşıyor. Bankacılık sektörüne baktığımızda ise bireysel bankacılık tek başına sektörün gelişimine katkı sağlamak konusunda yeterli olamıyor. Özsermaye kârlılık oranlarının (ROE) istenen seviyelerde olmadığı ve kredi-mevduat oranlarının yüksek olduğu günümüzde ticari bankacılık, bankaların işlemesinde bir itici güç olarak giderek önem kazanıyor.

EY’nin yaptığı araştırmalarda bankaların ticari müşterileri için ilerleyen dönemde alternatif kanallara ve ağırlıklı olarak dijitale yatırım yapması gerekliliği ön plana çıkıyor. Ticari bankacılık müşterilerine baktığımızda haftalık ortalama web kullanımının yüzde 82’lere, mobil uygulama kullanımının ise yüzde 68 seviyelerine ulaştığını görüyoruz. Banka dışı finansal teknoloji şirketlerinin son dönemde yoğun olarak girmeye başladığı bu alanda, ticari bankacılık müşterileriyle sağlam ve kalıcı ilişkiler kurulması büyük önem taşıyor. Bu alanda görmeye başladığımız finansal teknoloji şirketleri, bireylere ve kurumlara finansal yönetim, kredi, ödeme çözümleri ve yatırım imkânları gibi çok sayıda çözüm sunmaya başladı. Bankaların altyapı gereksinimlerine ihtiyaç duymadan müşteri taleplerine hızlı bir şekilde yanıt verebilen bu şirketler, birçok alanda bankaların mevcut müşterilerini alabilecek potansiyele sahip görünüyor.

Ticari bankacılık alanında yeni bir döneme giriyoruz. Peki, bu yeni dönemde bizleri ne gibi değişimler bekliyor? Bakış açımız nasıl olmalı? Ticari bankacılık, bireysel bankacılık tarafında yer alan uygulamaları mı benimsemeli, yoksa daha farklı bir model mi ortaya konmalı? Geçtiğimiz on yıl içerisinde müşteri tercihleri ve teknolojide yaşanan değişimler, bireysel bankacılık alanında hızlı bir gelişimi beraberinde getirdi. Aynı dönem içerisinde teknolojik gelişmeler doğrultusunda değişen müşteri ihtiyaçları, kurumsal ve ticari işletmelerin sunabileceği ürün ve hizmet alanını genişletti. Buna bağlı olarak şirketlerin ihtiyaç duyduğu finansman ve bankacılık hizmetleri kapsamı da genişlemiş oldu. Ticari işletmeler, farklı alanlarda ortaya çıkan ihtiyaçlarını hızlı ve düşük maliyetle karşılayabilecekleri çözümlere yönelmek istiyor. Başka bir deyişle bu kurumların finansal konulardaki çözüm ortağı olmak giderek daha fazla önem kazanıyor. Finansal teknoloji şirketlerinin de yanıt vermeye çalıştığı bu ihtiyaçlar, ticari bankacılığın değişim göstermesini gerekli kılan unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Bu değişim kapsamında aşağıda yer alan konuların önemli olduğunu düşünüyoruz.

MÜŞTERI SEGMENTASYONU Ticari bankacılık alanında ilerleyen dönemde müşteriyi daha iyi tanımak, takip etmek ve daha da önemlisi doğru müşteriyi seçmek önem taşıyor. Yukarıda belirttiğimiz trendler ışığında, genişleyen müşteri kitlesi ve ürün yelpazesinde her bir müşteri kitlesi için uygun çözümleri sunabilmek kurumlar için giderek daha zor ve maliyetli hale gelecek. Bu noktada müşteriyi doğru tahlil etmek, doğru segmentler bazında tanımlamak ve bu kapsamda sunulacak ürün ve hizmetleri belirlemek gerekiyor. Ticari müşteri dünyasına baktığımızda şahıs şirketleri, orta ve büyük hacimli KOBİ’ler, ticari şirketler ve kurumsal şirket kitleleri ölçekleri, sundukları hizmetler ve finansman ihtiyaçları bakımından önemli farklılıklar gösteriyor. Ticari bankacılık alanında kurumun stratejisi ve hedefleri doğrultusunda doğru alanlara odaklanması önem taşıyor.

ÜRÜN VE HIZMETLER Gelecek dönemde doğru müşteriye odaklanmak kadar doğru ürün ve hizmeti oluşturmak da kritik bir unsur haline gelecek. Kredi ürünleri bu dönemde de önemini koruyacak. Kredi ürünlerine ek olarak müşterinin finansal yönetimiyle ilgili nakit yönetimi, yatırım, ödeme çözümleri ve sigorta gibi alanlarda ürünler oluşturmak, bu ürünleri oluşturmak için farklı ortaklıklara gitmek de önemli konulardan biri olarak öne çıkacak. Bu konuda yukarıda belirtmiş olduğumuz gibi müşteriyi doğru anlamak ve buna dönük çözümler üretmek büyük bir öneme sahip. Yurtdışında farklı bankalarda örneğini gördüğümüz üzere finansal teknoloji alanında ürün geliştirmeye dönük olarak şirket satın almak ya da inovasyon fonları oluşturmak da üzerinde düşünülmesi gereken yaklaşımlar arasındaki yerini alıyor.

DIJITAL BANKACILIK Bireysel bankacılık alanında giderek genişleyen bir uygulama alanı bulan dijital uygulama ve yetkinliklerin ticari bankacılık alanında da yaygınlaştırılması gerekiyor. Ticari müşterinin banka hizmetlerine ihtiyaç duyduğu her zaman ve her yerden ulaşabilmesi değer yaratmak açısından kritik unsurlardan biri olacak.

Bankacılık alanında kurallar ve oyuncular değişiyor; gelişmelere dönük olarak proaktif hazırlık yapmak gelecek için kilit rol oynuyor.

FATIH.OGUN@TR.EY.COM EY TüRKIYE DANışMANLıK HIZMETLERI FINANSAL HIZMETLERDEN SORUMLU KıDEMLI MüDüR

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.