30 GÜÇLÜ KADIN NASIL SEÇİLDİ?

Capital (Turkey) - - ÖZEL ARAŞTIRMA -

CApItAl vE EkonomIst DErGIlErI yAyın kurulunun ön ElEmEsIylE Türk Iş DünyAsının “En Güçlü KADınlArı” aday listesi belirlendi. ADAy lIstEsI, CEO CluB üyElErInDEn oluşAn üst vE ortA DüzEy yönEtICIlErIn oylAmAsınA sunulDu. AnkEt oylAmAsınA Iş DünyAsınDAn 83 proFEsyonEl kAtılDı. BöylECE Iş DünyAsının DA kAtılımıylA nIHAI lIstE oluşturulDu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.