AİLE ŞİRKETLERİNE Ş 3 KRİTİK ÖNERİ

Capital (Turkey) - - YÖNETİM -

1 AİLE YÖNETİMİ VE ŞİRKET YÖNETİMİ İlk olarak yapmaları gereken şey, ailenin yönetimiyle şirketin yönetimini birbirinden ayırmaları. Kurucunun hisseleri, çok sayıda aile üyesine kalmışsa karar verme mekanizmasını nasıl çalıştıracaksınız? Yani ilk yapılması gerekenlerden biri, aile içi karar almayla şirket içi karar almayı birbirinden ayırmak ve birçok aile bunu yapamıyor. Bırak şirket kendini yönetsin.

2 YENİ KUŞAĞIN ROL TANIMI İkinci olarak 2’nci ve 3’üncü kuşağın şirket içindeki rolünü çok iyi düşünmelisiniz. Benim genel kuralım şu: Eğer kovamayacaksanız onları şirket içinde yönetici yapmayın, çünkü bu iyi yönetişim değildir. Yapılması gereken bu kişilere pasif işler vermek veya başka bir şirkette çalışmaya yöneltmek. Eğer bu kişiler kurucunun vizyonunu devam ettirmek konusunda en iyi olduklarını ispat ederlerse tabii durum başka. Buna örnek Oberoi Otelleri, ama bence bu bir istisna, kural değil.

3 OTONOMİ VERMİYORLAR Türkiye, Şili, Güney Afrika gibi ülkelerde aile şirketleri ekonomide büyük rol oynuyor. Bir aile, holding şirketi olabilir ama bu şirket içindeki her bölüm ayrı yönetilmeli. Genelde gördüğüm aile holding şirketlerinin tek amacı, kontrolü ellerinde tutmak oluyor ve şirket içindeki bölümlere otonomi vermiyorlar.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.