YENI BIR UYGULAMA BISIKLETçILERE öNCELIK TANıNMASıNı SAğLıYOR

Siemens tarafından geliştirilen yeni bir uygulama, bisikletçilere kelimenin tam anlamıyla yeşil ışık yakıyor. Bu çözüm şehirlerin belirli güzergahlarda bisiklet trafiğine öncelik tanımasını sağlayabilir. Onların tek bir amacı var: Bisiklet kullanımını dah

Capital (Turkey) - - GELECEK & TRENDLER - Christine Rüth Buket Yaman / buket.yaman@siemens.com

Siemens’in geliştirdiği bir akıllı telefon uygulaması olan SiBike ile şehir trafiği çok daha bisiklet dostu bir hale getirilebilir. Bisikletçiler bu uygulamadan, bir yeşil ışıklar dalgasını tetikleyerek faydalanabilir. Bisikletçinin akıllı telefonu, GPS aracılığıyla kendi konumunu ve hızını tespit eder. Şayet bisiklet, belirli bir trafik lambasının yakınındaki sanal bir tetikleme noktasından önceden belirlenmiş bir hızda geçiyorsa bu uygulama, söz konusu durumu hemen trafik kontrol merkezine bildirir. Ardından trafik lambası yeşile döner veya yeşil yanıyorsa da bisikletçi geçinceye kadar yeşil yanmaya devam eder.

SiBike şehirlerin belirli güzergahlarda veya özel bölgelerde bisikletçilere öncelik vermesini sağlıyor. Bu sistemin uygulanması çok kolay ve ekstra hiçbir donanıma gerek duyulmuyor. Bu durumda tek değişen trafik lambalarının programlanma sistematiği. Gelecek aylarda Almanya Bamberg’de pilot bir uygulamaya başlanması planlanıyor. Bisikletçiler için hayatı kolaylaştırmak Günümüzde şehir trafiği genellikle başlıca motorlu araçlara hizmet edecek şekilde tasarlandı. Bunun bir örneği de Almanların “Grüne Welle” dedikleri yeşil dalgadır. Bu uygulama, sabit bir hızda giden araçların hiçbir kavşakta durup beklemelerine gerek kalmamasını

sağlamak için bir dizi trafik lambasının programlanması sayesinde başarılı bulunuyor. Yeşil dalgalar sayesinde gereksiz yere frene veya gaza basılmasının önüne geçilerek ince parçacık ve nitrojen oksit salımlarının azaltılmasına ciddi boyutta katkıda bulunuyor. Çoğu vakada yeşil dalgalar, ortalama araç hızlarına bakılarak ayarlandıklarından daha yavaş giden bisikletçilere çok az fayda sağlıyorlar.

Bugün çok sayıda şehir trafik sıkışıklıklarını rahatlatmak ve dolayısıyla gürültü ve salımları azaltmak amacıyla bir ulaşım aracı olarak bisikletleri destekliyor. SiBike bisikletçilere yeşil dalga sunarak ve dolayısıyla belirli alanlarda öncelik tanıyarak bu şehirlerin bisiklete binmeyi çok daha cazip bir hale getirmelerinde yardımcı olabilir.

Yaşamı basitleştirmek

İlk adımda bisikletçiler tarafından zaten tercih edilen güzergahlarda bu yeni özellikten faydalanılabilir. Şehirlerin çoğunda üniversitelerin etrafında veya tali yollarda bu gibi güzergahlar vardır. Ancak bu gibi yollarda trafik ışıkları mevcut talebe göre ayarlanmadıklarından bisikletçiler, kırmızı ışıkta uzunca bir süre beklerken oralardan geçen motorlu araç sayısı ise çok azdır.

Hatta bazı şehirler daha da ileri gitmek istiyor. Onların banliyölerle şehir merkezlerini birleştiren önemli trafik arterlerinde bile bisikletlere öncelik vermek gibi bir vizyonları var. Yoğun bir bisiklet yolları ağı yaratmak için bu gibi alanlarda da SiBike’dan faydalanılabilir ve böylece bir yandan gürültü azaltılırken diğer yandan da halk sağlığı ve hava kalitesinin artırılmasına da katkıda bulunulmuş olur.

Bisikletçinin Akıllı tElEFonu GPS ArACılığıylA kEnDI konumunu vE Hızını tEspIt EDIyor.

Almanların Grüne Welle dedikleri bir uygulama olan “yeşil dalga”, becerikli trafik kontrol sistemleri sayesinde büyük şehirlerde artık alışıldık bir rutin haline geldi. Ancak bisikletçiler, kırmızı ışıkta halen frene basmak zorunda kalıyor. Artık o günler de geride kaldı. Siemens’in geliştirdiği yeni bir akıllı telefon uygulamasıyla şehir trafiğini şimdi çok daha bisiklet dostu hale getirmek mümkün.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.