“YENİ . MÜŞTERİLER ’LERDEN GELİYOR”

Leasingde işlem hacmi 2015’te yüzde 1,7 arttı. AkLease Genel Müdürü ŞENOL ALTUNDAŞALTUNDAŞ, ALTUNDAŞ, 2016’dan 2 daha umutlu ve yüzde 10-15 arası bir büyüme bekliyor. 2015’te ertelenen yatırım taleplerinin hayata geçmeye başladığını söyleyen Altundaş, “İ

Capital (Turkey) - - FİNANS - ELÇİN CİRİK l ecirik@capital.com.tr

2015, leasing için kara bir yıldı. Sektör 17,3 milyar TL işlem hacmiyle sadece yüzde 1,7 büyüme yakalayabildi. Bu sonuç, finans kategorileri içinde en düşük büyüme olarak dikkat çekti. Ertelenen yatırımlar nedeniyle kötü bir dönemi arkada bırakan leasing için sorunlu krediler oranı da yüzde 6 oldu.

Bu yıl için ise biraz daha iyimser bir beklenti mevcut. Sektörün önemli oyuncularından Aklease’in genel müdürü Şenol Altundaş, yılın ilk aylarında yatırımların devreye girmesiyle sektörde talep oluştuğunu aktarıyor. Altundaş’a göre bu yıl leasing, özellikle yenilebilir enerji, büyük altyapı yatırımları, bunlara hizmet sağlayacak olan taşeron firmaların yapacağı makine alımları ve sat geri kiralamanın pozitif etkisiyle yüzde 10-15 büyümeyle 20 milyar TL işlem hacmini yakalayabilecek.

Sektörün 2013’ten itibaren yakaladığı pozitif ivmenin süreceğine inanan Altundaş, “2015’te ertelenen yatırım talepleri, 2016’da hayata geçmeye başladı. Piyasada özellikle iş makinesi, yatırım amaçlı tekstil makineleri ile ekipmanları, enerji ve sağlık alanlarında ciddi anlamda yatırım talebi artıyor. Biz de bunu ufak ufak görmeye başladık” diye konuşuyor.

Aklease Genel Müdürü Şenol Altundaş, leasing sektörünü Capital için şöyle değerlendirdi:

FKB verilerine göre 2015’te leasing sektö- rü yüzde 1,7 büyüdü. Büyüme, neden belirlenen yüzde 15 hedefinden düşük kaldı?

Sektör, 2015 için yılbaşındaki büyüme tahminlerinin altında kalmış olsa da belirsizlik ve kur hareketlerinin yoğun olduğu bir dönemden geçilmesine rağmen belli bir oranda büyüme sağladı.

2015 yılında ülkemiz iki seçim dönemi geçirdi. Yılın önemli bir döneminde devam eden belirsizlik ve kurlardaki hızlı değişimler, ister istemez yatırımların hızını yavaşlattı. Dolayısıyla leasing sektöründe beklentinin altında bir büyüme gerçekleşti.

Peki bu yılın ilk aylarında sektöre talepte bir artış var mı?

2015’te ertelenen yatırım talepleri, 2016’da hayata geçmeye başladı. Piyasada özellikle iş makinesi, yatırım amaçlı tekstil makineleri ile ekipmanları, enerji ve sağlık alanlarında ciddi anlamda yatırım talebi artıyor. Biz de bunu ufak ufak görmeye başladık.

Bu durumda 2016’da daha iyi bir yıl beklentiniz var…

Evet, geçen yıla göre daha iyi bir yıl bekliyoruz. Sektörün 2013 yılından itibaren yakalamış olduğu pozitif ivmenin süreceğini ve bu anlamda 2016’nın sektörün büyüme ve gelişmesi anlamın- da önemli bir yıl olacağını düşünüyoruz. Sektörün özel kesim yatırım harcamalarından aldığı payın artmasını ve yüzde 6’yı geçmesini bekliyoruz. Sektör işlem hacminin bir önceki yıla göre yüzde 10-15 artışla 20 milyar TL’ye ulaşacağını tahmin ediyoruz. Ertelenen yatırım talebinin hayata geçmesiyle bu rakama ulaşmayı hedefliyoruz.

Bu büyüme nasıl gerçekleşecek? Hangi alanlardan gelecek?

Yenilebilir enerji yatırımları, büyük altyapı yatırımları, bunlara hizmet sağlayacak olan taşeron firmaların yapacağı makine alımları ve sat geri kiralamanın pozitif etkisini göreceğiz. Sektörde sat geri kirala’da ciddi bir talep var, iş-

lem hacminde payı yıllık yüzde 2,4 artışla yüzde 29,7’ye geldi. Burada talebin devam edeceğini düşünüyorum. Ayrıca özellikle enerji tarafında güneş enerjisi leasinge en uygun model, burada büyüme öngörüyorum. Sağlık ve altyapı yatırımları artıyor, bu sektörlerden de talep yükselmeye başladı.

2015 yılında sektörde işlem hacminin ürünlere dağılımı nasıl oldu?

2015 yılında yüzde 29,7 ile en yüksek payı sat geri kirala ürünüyle gayrimenkul aldı. Bunu yüzde 19,4 ile makine-ekipman ve yüzde 16 ile iş ve inşaat makineleri takip etti. Sağlık sektörünün payı da yüzde 3,9 oldu.

Bu yıl dağılımda nasıl bir değişim öngörüyorsunuz?

Bu yıl da 2015 yılına benzer şekilde sat geri kirala ürününün etkisiyle gayrimenkul işlemlerinin yine ilk sırada yer alacağını, makineekipman ve iş makinesi yatırımlarının da takip edeceğini öngörüyoruz. Sektörümüz 2015 yılında yüzde 50 inşaat, lojistik, sağlık ağırlıklı olarak hizmet sektörü yatırımları, yüzde 43 de enerji, gıda, tekstil ağırlıklı imalat sanayi yatırımlarını finanse etti. Bu yıl enerji, sağlık ve hizmet sektöründe yüzde 3 ila 5 arasında bir pazar payı artışı bekliyoruz.

Sat geri kirala ürünün aldığı pay yükselecek mi?

Finansal Kurumlar Birliği bu üründe yüzde 5’lik bir artış bekliyor. Bu anlayışla piyasa ve oyuncuların isteğiyle sat geri kirala’nın işlem hacminden aldığı pay yüzde 35’e kadar çıkabilir.

Yakın dönemde sektöre yön veren başka trendler neler?

Son dönemde ürün olarak enerji, sağlık ve hizmet sektörüne yoğunlaşmanın artığını gözlemliyoruz. Bizim de güçlü olduğumuz uçak ve yat leasingi işlemlerinde adet olarak artış var. Geçen yıl hazirandan beri süren bu trendin devam edeceğini öngörüyorum.

Sektörde son 5 yılda işlem vadeleri de uzadı. Leasing sektörü 5 yıl öncesine kadar ağırlıklı makine ekipman ve iş makinesi finansmanında yoğunlaşmıştı. Bu nedenle de vadeler daha kısaydı. Son yıllarda sat geri kiralamanın yasalaşması, enerji yatırımları ve proje finansman işlemlerindeki artışla sektörün ortalama vadesi uzadı.

Kanunla yapılabilir hale gelen operasyonel leasingle ilgili olarak ise önümüzdeki 5 yıl içinde gözle görünür bir adım olmayacağını öngörüyoruz. Bugün operasyonel leasing yapan çok az şirket mevcut. Önümüzdeki 5 yılda da sektörde ciddi bir hareket beklemiyoruz.

2015 sonu itibariyle sektörde ne kadar müşteri var? Bu yıl bu sayı artar mı?

2015 yıl sonu itibariyle sektördeki müşteri sayısı 56 bin 400 oldu. Geçtiğimiz yıl, 2014 yılına göre yaklaşık yüzde 7 büyüme sağlandı. 2016 yılında 60 bin sınırını aşmasını öngörüyoruz.

Yeni müşteriler KOBİ’lerden geliyor. Dağıtım kanalları çeşitlendikçe KOBİ’lerin sisteme entegrasyonu hızlanacak ve müşteri sayısı artacak. Ayrıca KOBİ’lere özel fonların artmasıyla bu segmentte daha çok müşteriye ulaşılacağını öngörüyorum.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.