Tasarrufta neredeyiz?

Capital (Turkey) - - GÜNDEM - YASEMİN ERDOĞAN

Türkiye, tasarruf miktarı ve oranı açısından gelişmiş ekonomilerin ve dünya genelinin gerisinde. Tasarruf bilincini ve miktarını artırmaya dönük alınan tedbirler, belli oranda iyileşme sağlamış durumda. Ancak rakamlar halen olması gereken seviyede değil. 2014’te yüzde 15,8 olan gayrisafi yurtiçi tasarrufların GSYİH’ye oranının, bu yılın sonunda yüzde 16,5’e ulaşması hedefleniyor. Peki yapılan düzenlemeler hedefi yakalamak için yeterli mi? Finans kuruluşlarına, bireylere ve kamuya düşen görevler neler? Türkiye’nin tasarruf karnesini ve konuyla ilgili merak edilenleri, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı YALÇIN SEZEN’e sorduk:

1 Türkiye’de kişi başı tasarruf miktarı ne kadar? Son 5 yılda nereden nereye geldi?

Gayrisafi yurtiçi tasarrufların gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı son 5 yılda artmakla birlikte ülkemizin tasarruf oranı, AB ve dünya genelinin altında seyretmekte olup Dünya Bankası verilerine göre 2014’te yüzde 15,8 seviyesine ulaştı. 2010-2014 döneminde Türkiye’nin tasarruf oranı yüzde 14’ten yüzde 15,8’e yükseldi.

2 Türkiye’de kişi başı borçluluk miktarı nedir?

Merkez Bankası’nın Kasım 2015 Finansal İstikrar Raporu’na göre hanehalkının finansal yükümlülüklerinin varlıklarına oranı, Eylül 2015 tarihi itibarıyla yüzde 45 seviyesinde. Söz konusu oran 2013 yıl sonundan bu yana alınan tedbirlerin de etkisiyle kademeli olarak düşüş gösteriyor.

3 Türkiye gibi bir ekonomide kişi başı tasarruf ne kadar olmalı?

2016-2018 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’a göre toplam yurtiçi tasarrufların gayrisafi yurtiçi hasılaya oranının 2016 yıl sonunda yüzde 16,5, 2017 yılında yüzde 17,2, 2018 yılında ise yüzde 17,8 seviyesine ulaşması hedefleniyor. Türkiye’nin tüketim eğiliminin yüksek olduğu biliniyor. Çalışan nüfusun payının artmasıyla, tasarruf oranının da artacağı öngörülüyor.

4 Türkiye, tasarruf artırmak adına neler yapmalı? Hangi noktalarda eksikler var?

Ülkemizde tasarrufların artırılması için birey düzeyinden başlamak üzere toplumun tüm katmanlarında tasarruf bilincinin geliştirilmesi gerekiyor. Finansal okuryazarlık konusunun finans kesimindeki gerek katılımcı

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.