6

Capital (Turkey) - - GÜNDEM -

gerekse düzenleyici tüm paydaşlar tarafından sahiplenilmesi ve belirlenecek aksiyonların tüm paydaşlarca yerine getirilmesi lazım. Ayrıca sermaye piyasasına derinlik kazandırılmasının ve yeni finansal araçların geliştirilmesinin de önem arz ettiğini düşünüyoruz.

5 Finans kuruluşlarının yapması gerekenler neler?

Ülkemizde insanların büyük çoğunluğu geleneksel yatırım araçlarını kullanıyor. Bu bakımdan finansal kuruluşların şeffaf, kolay anlaşılabilir ürünlerle tasarruf sahibinde olumsuz bir deneyim yaşatmayacak çalışma anlayışını benimseyerek tasarrufların artmasına katkı sağlayabileceklerini öngörüyoruz. Başta altın olmak üzere yastık altı tasarrufların finansal sisteme aktarılması, yurtiçi tasarruf oranına olumlu katkı sağlayacaktır. Uzun vadeli yatırım perspektifine sahip yatırım fonları ve bireysel emeklilik gibi finansal ürünlerin özendirilmesi, toplumun her kesimine yönelik yenilikçi birikim ürünlerinin geliştirilmesi, bankaların ve özel sektör firmalarının bono ve tahvil ihraçlarının yaygınlaşması gibi etkenlerin de yurtiçi tasarrufların vadesinin uzamasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

Yastık altı tasarruf miktarı tahmini ne kadar? Türk insanı tasarrufta en çok hangi enstrümanları tercih ediyor?

Dünya Altın Konseyi’nin 2015 Ocak ayında yayınladığı raporda, Türkiye’deki yastık altı altın rakamı en az 3 bin 500 ton olarak telaffuz edildi. Son yıllarda hızlı bir çeşitlenme görülse de mevduat, halen toplum tarafından en çok tercih edilen yatırım enstrümanı. TL ve yabancı para tasarruf mevduatlarının toplamı, yüzde 73,2 paya sahip. Mevduatı, yatırım fonları ve hisse senedi takip ediyor.

BES, tasarruf açısından isteneni verdi mi?

Bireysel emeklilik sisteminin faaliyete

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.