Gelişmiş ekonomilerde tasarrufu artırmaya dönük uygulamalar neler?

Capital (Turkey) - - GÜNDEM -

Ülkelerin tasarruf eğilimini belirleyen faktörlerde gelir düzeyi, büyüme, demografik yapı, enflasyon, reel faiz oranları ve maliye politikası gibi unsurlar ön plana çıkıyor. Gelişmiş ekonomilerde istihdam ve gelir düzeyinin artırılmasına yönelik planlama ve düzenlemeler, tasarrufu artırmaya dönük başlıca tedbirler olarak dikkat çekiyor. Yapılan çalışmalarda, ülkelerin sahip olduğu kültürel yapının da tasarruf oranları üzerinde belirleyici olduğu sonucuna ulaşıldı. Nitekim Asya ülkeleri bu duruma örnek teşkil ediyor. Kalkınma Bakanlığı’nın Yurtiçi Tasarruflar Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nda diğer ülkelerdeki iyi uygulamalara örnek olarak çocukların doğumunda açılacak vergi muafiyetli tasarruf hesaplarından bahsedilerek bu hesapların hem birikim yaratabileceği hem çocuk ve gençlere tasarruf alışkanlığı kazandıracağı ifade ediliyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.