“BİLDİĞİMİZ SULARDA YÜZECEĞİZ”

Capital (Turkey) - - SANAYI -

dönüştürmek, günün gerekliliklerine ve yenilik anlayışına göre yeniden tasarlamak yönünde yatırımlar yapıyoruz.

Banyo grubunda büyüyoruz, agresif yatırımlarımız var, tamamlamaya çalışıyoruz. Daha çok karo üreticisiydik ama banyo, son 6-7 yıldır dâhil olduğumuz bir alan. Onu devam ettiriyoruz. Kale Arge’de de şu anda sadece motor projeleriyle ilgileniyoruz. Üniversite işbirlikleriyle geliştirdiğimiz başka alanlarda da projeler yapıyoruz. Ama henüz olgunlaşmadı.

Bugün sizin iş yapmanızı zorlaştıran en önemli engeller neler?

Bir fikriniz var, ARGE yapmak istiyorsunuz veya mevcut bir teknolojiyi içselleştirip üzerine de katma değer katıp Türkiye’ye kazandırmak istiyorsunuz. Bunun ticarileştirilmesi Türkiye’de deveye hendek atlatmak kadar zor. Bu tablo bizi ümitsizliğe sevk ediyor.

Türkiye’de eğitim politikasının tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini

BANKA TEKLİFİ

Biz müteahhitlik bile yapmadık. Önümüze finansla, banka kurmakla ilgili çok enteresan bir teklif geldi, yapmadık. Biz bildiğimiz işi yapmak isteyen bir grubuz. Güçlü olduğumuz alanda kendimizi geliştirmek veya derinleşmek isteyen bir grubuz. Bizim felsefemiz böyle ama sanayide yeni teknolojiler, dünyadaki değişime adapte olacağımız yeni şeyler varsa buralara yatırım yapıyoruz.

ODAK ÜRETİM

O yüzden de Kale Arge’yi kurduk. Şirketin şu anda motorla ilgili ağırlıklı çalışmaları devam ediyor. Başka konularda da yatırım yapıyoruz ama hepsi inkübatör seviyesinde veya bir üniversiteyle geliştirdiğimiz bir proje. Ticarileşme aşamasında olmayan konular var ama yine hep sanayi veya üretimle ilgili alanlarda yoğunlaşıyoruz.

DOKUNAN ALANLAR

Bende mühendislik ve üretim yönetimiyle ilgili birikim var dolayısıyla bilebileceğim ve yönlendirebileceğim işlerde olmak isterim. Hiç bilmediğim bir alana girersem tamamen yepyeni bir kadro kurmam lazım. O yüzden genelde bildiğimiz sularda genişlemeye ve yatırım yapmaya gayret ediyoruz. düşünüyorum. Eğer ki ortada bir sanayi devrimi varsa, Almanya devlet destekli bir teknoloji devrimi yapıyorsa veya ABD’de büyük şirketlerin oluşturduğu bir formasyon konsorsiyumu yeni endüstriye hazırlık yapıyorsa, Türkiye’nin de bununla ilgili bir yol planı olmalı. Türkiye’de ara uzman ve teknik eleman eksiği söz konusu. Yurtdışında birçok şeyi mühendisler değil, teknik elemanlar yapıyor; üstelik mühendis kadar bilgili ve konuya hâkimler. Mühendisler, daha çok AR-GE’de, inovasyonda çalışıyor. Daha sofistike, uzun vadeli projelerde, daha katma değerin yüksek olduğu işlerde çalışıyor. Almanya’daki gibi bir formasyonla insanların yetişmesini hayal ediyorum. Bugün sanayi kârlılık anlamında nasıl? Mentalite olarak kurumların dönüştürülmesi, iş yapış şekilleri ve süreçlerinin gözden geçirilmesi gerekiyor, ama kârlılıkta da ciddi baskı var. Yani ürettiğimiz ürünlerin dünyada rekabet edebilir olması konusunda sıkıntımız bulunuyor. Türkiye’nin bazı konulardaki rekabet avantajı yok oluyor. Belli sektörler artık rekabet dışı kalıyor. Bunlar başka gelişmekte olan pazarlara gidiyor. Burada sıkıntımız, üretim faktörlerinin maliyetlerinin yüksek olması. TL ciddi anlamda değer kaybetti. Bugün 100 liralık ihracatın 62 lirası ithalat. Yani yüzde 100 her şeyi kendimiz içeride üretemiyoruz. Daha sofistike alanlara girdiğiniz zaman Türkiye’de o evsafta malzeme üreticisi yok. İthal etmeye mecbur kalıyorsunuz. Dolayısıyla oradaki girdi maliyetiniz yabancı para cinsinden. Yani üretim maliyetlerinin üzerinde baskı çok fazla.

Dünyada da sanayi devrimiyle süreçler iyileştikçe, otomasyon, verimlilik arttıkça fiyatlara baskı var. Dolayısıyla alttan üstten sanayici sıkıştı. Burada çok aklı evvel işler yapmalıyız.

Mevcut iş alanlarınızda yeni arayışlarınız var mı?

İşbirliğine her zaman açık bir şirketiz. Savunma ve havacılıkta birtakım şirketlerle işbirliklerimiz oldu, bir kısmı devam ediyor, bir kısmı etmiyor. İHA’larla ilgili çalışmalar sürüyor. Daha önce robotik otomasyonda bir yatırımımız vardı. Oradan biz geri çıktık ama çok ciddi bir süre o sektörde beraber çalıştık.

Biz ilkeli, adil olmaya gayret eden bir şirketiz. İşbirliklerini mümkün olduğunca sürdürme yönünde de belli ilkeleri gözeten bir şirket olduğumuz için genelde çok fazla sorun yaşamıyoruz. Burada fırsat ve şartların bizim önümüze geliyor olması veya bizim onları arıyor olmamız lazım. Ortaklıkla ilgili de şu anda önümüzde spesifik bir şey yok.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.