Rakamlarla dünya

Capital (Turkey) - - KARİYER -

Tek bir cep telefonunda bulunan ortalama ama altının değeri.

252 metre

2020 yılı için öngörülen rüzgar türbini pervanesi kanadının çapı. 1980 yılında bir pervane kanadının çapı ortalamada 15 metreydi.

(8)

1990 yılında dünyada iyotlu tuz kullanan insanların oranı yüzde 25’ti. Bugün ise yüzde 70’ten fazla. 1990 2012

40 milyon

Dünya genelinde her yıl üretilen elektronik atığın metrik ton bazında miktarı.

2 milyar

Dünya genelinde sağlıksız beslenme veya gıdayla ilgili diğer hastalıklardan muzdarip insan sayısı.

%20

Masdar Şehri’nin hedefinde aynı ölçekteki başka bir şehrin sadece beşte biri kadar enerji tüketmek var.

95-115 kg

Endüstrileşmiş ülkelerde her yıl kişi başına düşen çöpe atılan yenilebilir gıda miktarı.

100 (7) (10) (13) (9) (12) (11)

İnsan saçıyla kıyaslandığında organik ışık yayan diyodun (OLED) bir organik katmanının çapının kaç kat daha ince olduğu.

(14)

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.