Sigortacılık ve yeni veri kaynakları T

Capital (Turkey) - - FINANS - FATİH ÖĞÜN

FATIH.OGUN@TR.EY.COM EY TüRKIYE DANışMANLıK HIZMETLERI FINANSAL HIZMETLERDEN SORUMLU KıDEMLI MüDüR eknolojinin getirdiği yeni imkanlar sayesinde finansal alanda kullanılan veri kaynakları ve hacimleri hızla gelişiyor. Günümüzde kredi tahsisiyle ilgili olarak kullanıcının standart kredi tarihçesinin yanı sıra sosyal medya profili, burada yer alan tarihçesi, mobil ödeme alanında aldığı hizmetler gibi birçok konu değerli veriler olarak kabul edilip işleniyor. Bunlara ek olarak sensör içeren cihazlar, günlük yaşantımızda ve iş ortamında giderek artan sayıda kullanılıyor, yüksek miktarlarda operasyonel veri üretiyor. Bankacılık, sigorta ve varlık yönetiminin de dahil olduğu pek çok alanda kullanılabilecek olan bu veriler, finansal teknoloji çözümleriyle birleşerek geleceğin finansal hizmetler dünyasını tanımlıyor.

Peki sigortacılık sektöründe durum nasıl? EY’nin sensör verilerine ilişkin yaptığı 2016 araştırması, sigorta sektörünün veriye, özellikle de filtreden geçmemiş veriye yoğun şekilde ihtiyaç duymasına rağmen bu alanda diğer sektörlerin gerisinde kaldığını gösteriyor. Tüketicinin direkt kendisinin sağladığı veriye bankacılıkta yüzde 41, perakendede yüzde 40 ve otomotivde yüzde 37 ihtiyaç duyulurken sigorta sektöründe bu oran yüzde 50’ye çıkıyor. Yeni veri kaynaklarını kullanmak konusunda perakende yüzde 54, otomotiv yüzde 50 ve bankacılık yüzde 47 oranlarında etkinlik gösterirken bu oran sigortacılık alanında yüzde 36’ya düşüyor. Bu veriler temelde şu noktaya işaret ediyor: Sigorta sektöründe yeni veri kaynaklarına ulaşım ve bunların yeni yöntemlerle değerlendirilmesi kısıtlı durumda.

Yeni veri kaynaklarını kullanmak sadece pazarlama perspektifinden güzel görünecek bir çalışma yapmaya imkan vermekle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda kurumun finansal sonuçlarına direkt etki yapacak bir potansiyeli de içeriyor. Sigorta şirketleri açısından baktığımızda giyilebilir cihazlar ve telemetrik uygulamalar kullanıldığında ortaya çıkan avantajlardan birinin müşteri verisine direkt erişim şeklinde ortaya çıktığı görülüyor. Bu uygulamalardan sağlanan veri acente, broker ya da banka gibi kanallardan değil direkt müşteriden geliyor. Müşteriden birebir gelen bu bilgi, aynı zamanda kuruma direkt müşteriye spesifik çözümler sunma olanağı veriyor. Segmentasyon çalışmalarının getirdiği birçok avantaj olmakla birlikte direkt müşteriye özel çözümler yaratmak kurumun rekabet avantajına yeni bir boyut getiriyor.

Yukarıda bahsettiğimiz yeni veri kaynaklarının kullanı- mı, sigorta alanında riski tanımlama ve buna ilişkin ürün ve hizmet üretme konularında da kurumlara daha fazla esneklik sağlıyor. Riski zamanında ve doğru bir şekilde tanımlamak müşteriye sağlanacak hizmette artı değer sağlarken kurumun doğru şekilde ürünü oluşturmasında ise büyük rol oynuyor.

Veri kaynaklarının kullanımı, kuruma belirli alanlarda farklılaşma fırsatı da sağlayabilir. Örneğin, giyilebilir cihazların kullanımıyla sağlık sigortası ürünlerini birleştirerek sağlıklı yaşam konusunda doğru mesajlarla ürün tüketicilere sunulabilir. Böylece hem müşteriye daha iyi hizmet sunmak hem de kurumun pozisyonunu kuvvetlendirmek açısından avantaj elde edilebilir.

Yukarıda bahsettiğimiz ve araştırmaların da yüksek potansiyeli olduğunu ortaya koyduğu bu alana girmek için denklemin bazı önemli parçalarını aşağıda paylaşıyoruz:

Müşteri verisinin korunması ve doğru bir şekilde kullanılması yeni veri kaynaklarıyla daha da önem kazanacak. Müşteriden direkt ve filtrelenmeden gelen bu verilerin korunmasında kurumların güvenlik altyapılarını süreç ve teknoloji bazında yenilemeleri önem taşıyor.

Dijital değişimle birlikte gelen süreç, teknoloji ve mimari yaklaşımları takip etmek önem taşıyor. Yeni veri kaynakları ve bunları kullanarak üretilecek analiz ve çözümler eski sistemlerin yapabileceği konuların ötesinde yer alıyor. Bulut çözümlerinden açık kod analitik çözümlerine kadar kurumların birçok yeni bileşeni göz önünde bulundurması önemli bir diğer boyutu oluşturuyor.

Faaliyet modelinin yeni veriler ve bunların kullanım yaklaşımına göre düzenlenmesi bir diğer önemli nokta. Poliçenin analizi ve oluşturulması, kanal yönetimi, hasar ve tazminat yönetimi gibi alanlarda bir yandan yeni kaynaklar ve çözümler diğer yandan ise eski süreç ve rollerle ilerlemek mümkün değil.

Yetenek yönetimi diğer birçok yeni konuda olduğu gibi burada da gündeme geliyor. Kurumun yeni veri ve bunlara bağlı ürün ve çözümleri değerlendirirken bu çözümleri doğru şekilde hayata geçirecek satış, pazarlama, risk ve teknoloji kaynaklarını geliştirmesi ya da bunları dışarıdan sağlayacak düzenlemeleri oluşturması gerekiyor.

Yakın gelecekte ürünü oluşturan bilgi sadece kurum içerisinde değil büyük ölçüde dışında olacak. Bunları doğru ve zamanında yakalayan ve işleyen kurumlar avantajlı konumda olacak.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.