“KÂRLI BİR YIL OLACAK”

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞİ -

YENİ NORMAL

Yeni normali unutmalı, bir sürü belirsizlik ve takip etmemiz gereken konu söz konusu. Türkiye’de hemen her sektörde büyümeye ihtiyaç ve her sektörde potansiyel var. Geçici belirsizlikler ve petrol doğalgaz fiyatlarının aşağı gelişinin konjonktürel olduğunu unutmalıyız ve orta uzun vadede stratejiye odaklanmalıyız. Bu yıl sektörde yüzde 15 büyüme bekliyorum. Bu yıl büyümenin, geçen yıl olduğu gibi büyük oranda kurumsal ticari kredilerde olacağını öngörüyorum. Bireysel taraftaki ayrılan karşılıkların değişmesinin etkisini üçüncü ya da dördüncü çeyrekte görürüz. Sektörün kârlı bir yılı geride bırakacağını düşünüyorum. Yüzde 11-15 arasında kâr görürüz. Özsermaye kârının daha da aşağı gelmesini beklemiyorum.

YÜKLER HAFİFLETİLSİN

Basel III ile kısa süreli birtakım olumsuz gibi addedilebilecek noktalar oldu. Sermaye benzeri kredilerin yürürlüğe giriş tarihi geriye dönük işledi. Zaten sermaye kıt ve tasarruf oranı sıkıntılı olan ülkemizde bir geçiş dönemi olabilirdi. Ama bunun dışında otoritenin aldığı aksiyonların sektörün istikbali için son derece yerinde kararlar olduğu görüşündeyim. Uzun vadeli bakıldığında Basel III’e uyumlu olmamız, bilançosunun 3’te 1’ini yurtdışından borçlanan bir ülke olarak sektörü destekleyecek. Regülasyonlar da ise bankaların üzerindeki bazı yüklerin biraz hafifletilmesi gerektiğini düşünüyorum. Zorunlu karşılıklara belli faiz oranları zaten verilmeye başlandı. Bunun piyasa faizleri paralelinde olması olumlu katkı sağlayacak. Ayrıca teşvik edilmek istenen sektörlerde, otoritenin yönlendirmesiyle genel kredi karşılıklarının önceliklendirilmesi ya da düşürülmesi de fayda sağlayabilir. Şube harçları da bilançolarımızda önemli bir kalem oluşturuyor, bunun da gözden geçirilmesi faydalı olur.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.