Finansal hizmetler ve yapay zeka

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞİ - FATİH ÖĞÜN FATIH.OGUN@TR.EY.COM EY TüRKIYE DANışMANLıK HIZMETLERI FINANSAL HIZMETLERDEN SORUMLU KıDEMLI MüDüR

Finansal teknoloji kavramı, yakın dönemde teknolojide yaşanan gelişmeler ve buna bağlı ortaya çıkan yeni iş modelleriyle birlikte finansal hizmetler dünyasının içinde giderek daha fazla yer kazanıyor. Mobil ödeme hizmetleri, P2P krediler, crowdfunding uygulamaları, şubesiz bankacılık yaklaşımları ve robo-yatırımcılar, test ortamlarından çıkarak daha kapsamlı iş modellerine dönüşmeye başladı.

Diğer birçok sektörde olduğu gibi finansal hizmetler alanında öne çıkan bir diğer uygulama da yapay zeka kavramı. Önceki dönemlerde daha çok akademik dünyada geliştirilen ve uygulama alanı bulan bu kavram, ağırlıklı olarak farklı sektör ve disiplinleri destekleyen teknolojiyi ve araçları üretmekte kullanılıyordu. Bugün standart bir kullanım alanı bulan birçok veri madenciliği uygulaması, doğal dil işleme teknikleri ve arama motoru algoritmalarının temeli yapay zeka alanındaki uygulamalara dayanıyor. Finansal hizmetler alanına geldiğimizde, kredi derecelendirme uygulamaları, dolandırıcılık tespit etme konusunda kullanılan uygulamalar, gerçek zamanlı kampanya yönetim teknikleri, müşteri segmentasyonu ve sosyal medya analizi gibi pek çok konu, temelinde yapay zeka alanında geliştirilen teknikleri içeriyor.

İlerleyen dönemde yapay zeka uygulamalarının sadece farklı alanlara faydalı araçlar sağlamakla kalmayıp aynı zamanda kendi başına bir branş olarak finansal hizmetler içerisindeki yerini genişleteceğini öngörüyoruz. Yapay zeka ve beraberinde getirdiği uygulamalar ayrıca iş gücü üzerinde de önemli değişimler ve tartışmalar yaratacak. EY’nin yaptığı araştırmalarda yapay zeka uygulamalarının iş gücünü önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor. ABD’de 2020 yılında iş gücünün yüzde 40’ının kontrat bazlı çalışan iş gücüne dönüşeceği tahmin ediliyor. Benzer şekilde yine 2020 yılında yapay zeka uygulamaları dolayısıyla ortadan kalkması beklenen net pozisyon sayısının 5,1 milyona ulaşacağı öngörülüyor.

Bu alanda yapılan çalışmaların fonlaması da diğer taraftan büyük bir hızla yükseliyor. 2010’da 45 milyon dolar olan yapay zeka start up fonlamaları, 2015’te 310 milyon dolara çıkmış durumda. Fonlamada yaşanan bu ivmelenme ilerleyen dönemde yeni iş modellerinin çıkacağının da habercisi.

Finansal hizmetlerde gelecekte yapay zeka için farklı rotalar neler olabilir? Bu konuya baktığımızda aşağıdaki başlıklar öne çıkıyor:

Finansal yönetim: Robo-yatırımcıyla başlayan trendin önümüzdeki dönemde anlayışsal (cognitive) uygulamalarla birlikte kullanıcının ihtiyaçlarını kapsamlı bir şekilde anlayan ve takip eden uygulamalara dönüşmesi bekleniyor. Yatırım alanından tasarruf ve kredi ihtiyaçlarına, çocukların eğitim planlamasından oluşabilecek acil sağlık harcamalarına kadar pek çok durumu farklı veri gruplarını kullanıp anlayacak uygulamalar ilerleyen dönemde finansal yönetim araçlarımız haline gelebilir.

MüşTERI ILETIşIMI: Finansal hizmetlerde kullanılan yüz yüze, çağrı merkezi, web ve mobil uygulamaların yukarıdaki finansal yönetimde olduğu gibi uçtan uca tek bir uygulamada birleşmesi, üzerinde durulması gereken bir başka nokta. Müşteriyle konuşabilen, müşterinin ihtiyaçlarını giderebilen ve bu ihtiyaçların ortaya çıktığı durum üzerinde fikir yürütebilen uygulamalar, bugün yürürlükte olan birçok kanalın format değiştirmesine ya da tamamen ortadan kalkmasına neden olacak.

KARMAşıK SISTEM UYGULAMALARı: Görünürde basit metotlarla çalışan uygulamaların birbirleriyle iletişim kurarak ortaya çıkardıkları karmaşık çözüm ve uygulamalar, gelecekte finansal hizmetler alanında yeni uygulamaların önünü açabilir. Yatırım danışmanlığı, finansal analiz ve ihale uygulamalarında devreye alınabilecek bu yaklaşımlar, kurumlara müşteri iletişimi ve operasyonel anlamda farklı otomasyon ve iyileştirme çözümleri sunacak.

Oluşumunu sürdüren bu yeni ortama uyum sağlamak için kurumların atması gereken bazı adımlar şöyle sıralanabilir:

Değişimi analiz etmek ve buna göre planlama yapmak ilerisi için kritik önem taşıyor. İnternetin geçtiğimiz 10-20 yıllık dönemde yarattığı değişimin farklı zaman dönemleri ve kademelerde yaptığı yansımaya benzer bir ilerleyişin bu alanda yaşanmasını bekliyoruz. Bu anlamda kurumların trendleri ve bunların etkilerini oluşacak değişim ihtiyaçlarıyla birlikte analiz etmesi gerekiyor.

Yapay zeka uygulamaları akademik disiplindeki yapısına benzer şekilde araştırma ve uygulama gerektiriyor; başka bir deyişle yapılanları izleyerek öğrenmek mümkün değil. Kurumların buna dönük bütçe ve ekip planlaması yapması ve yeni uygulamaları deneyip içselleştirmesi ilerisi için değer yaratacak faktörler arasında yer alıyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.