500’ E DAVETL‹S‹N‹Z

Capital (Turkey) - - HOBIM YAŞAM -

Türkiye’de ilk defa ayl›k ekonomi dergisi Capital taraf›ndan gerçekleştirilen, ‘‘Capital Özel 500‘‘ adl› araşt›rma 2016’da onyedinci kez start ald›. Türk özel sektörünün gerçek gücünü ortaya koymak için perakendeden bilişime bütün sektörleri kapsayan bu araşt›rmaya kat›lmaya tüm şirketleri davet ediyoruz. Şirketinizin Capital Özel 500’e girebileceğini düşünüyorsan›z, aşağ›daki formu doldurabilir ya da www. capital500.net ile www.capital500.com.tr adreslerine gidebilirsiniz ve capital@capital.com.tr’ye e-posta gönderebilirsiniz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.