ASGARİ ÜCRET ZAMMI İŞ GÜCÜ MALİYETİNİ ZIPLATTI

Capital (Turkey) - - KONJONKTUR -

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) mevsim ve takvim etkilerinden arındırdığı verilere göre, 2016’nın ilk çeyreğinde iş gücü maliyetlerinde bir sıçrama yaşandı. İş gücü maliyeti bu dönemde geçen yılın son çeyreğine göre yüzde 12,2 oranında artış gösterdi. Oysa geçen yılın son çeyreğinde iş gücü maliyetindeki artış yüzde 2’den ibaretti. İş gücü maliyetleri normalde de üçer aylık dönemlerde yüzde 2-3 gibi oranlarda artıyor. Yalnız yılbaşında ücretlere yapılan zamların etkisiyle her yılın ilk çeyreğinde artış biraz daha yüksek olabiliyor. Ancak hiç bu yılın ilk çeyreğindeki kadar yüksek bir artış görülmemişti. Mesela geçen yılın ilk çeyreğinde yaşanan artış yüzde 4,6 düzeyindeydi.

Bu yıl ilk çeyrekte yaşanan sıçrama, tahmin edebileceğiniz gibi yılbaşında asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk zamdan kaynaklanıyor. Hükümetin 1 Kasım’da tekrarlanan genel seçimdeki vaatlerinden biri olan bu zammın iş gücü maliyetlerinde bir sıçramaya yol açması zaten bekleniyordu. Bu zam düşük gelirli kesimlerin refah düzeyini artırmak açısından faydalı oldu. İlk çeyrekte ekonomideki büyümeye de hanehalkı tüketimini artırarak katkıda bulundu. Ancak iş gücü maliyetlerindeki bu büyük artışın Türkiye’nin dış pazarlardaki rekabet gücünü azalttığı ve ihracatı olumsuz etkilediği muhakkak. İş gücü maliyetlerindeki sıçrama elbette enflasyonu da olumsuz etkiliyor. Olumlu “baz etkisi” ve gıda fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle bunu yılın ilk aylarında pek hissetmesek de buradan mutlaka enflasyona bir yansıma olacak. Bu da bu yıl enflasyonda işleri zorlaştıran faktörlerden birini oluşturuyor.

TÜİK’in bu konudaki verilerinin ayrıntılarına baktığımızda, asgari ücretle çalışmanın daha yaygın olması beklenebilecek ekonomik faaliyetlerde iş gücü maliyetlerindeki artışın da daha yüksek olduğunu görüyoruz. Mesela ilk çeyrekte en yüksek iş gücü maliyeti artışının yüzde 25,1 ile idari ve destek hizmet faaliyetlerinde yaşandığı dikkati çekiyor. İkinci sırada yüzde 18,2’lik artışla ulaştırma-depolama, üçüncü sırada yüzde 17,2’lik artışla konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri var. İlk çeyrekte iş gücü maliyeti artışlarının en düşük olduğu ekonomik faaliyetlerin ise genelde ücretlerin asgari ücretin üzerinde olması beklenebilecek faaliyetler olduğu görülüyor. Mesela finans ve sigorta faaliyetlerindeki iş gücü maliyeti artışı yüzde 4’te, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetlerdeki iş gücü maliyeti artışı yüzde 5’te, bilgi ve iletişim faaliyetlerindeki iş gücü maliyeti artışı ise yüzde 6,4’te kalıyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.