ODAĞINDA TÜKETİM VAR

Capital (Turkey) - - CEO CLUB -

TALEP

Maden suyu sektörünün üretim kapasitesi çok daha yüksek olmasına rağmen, üretimi tüketim talepleri paralelinde yapılıyor. 2011 yılında 452 milyon litre toplam tüketimle 620 milyon TL cirosu olan sektör, 2015’te 675 milyon litre toplam tüketime ve 950 milyon TL ciroya ulaştı. 2011-2014 yılları arasında yüzde 2 civarında olan ihracat ise 2015’te yüzde 3 civarında gerçekleşti.

SORUNLAR

İhracattaki navlun maliyetlerinin yüksek olması, vergi muafiyeti ve teşvik uygulanmaması sektörün sorunlarının başında geliyor. Maden suyu şirketlerinden tesislerin gayri safi hasılası üzerinden yüzde 1 idare payı alınması da ayrıca bir yük yaratıyor. Sektör ayrıca maden sularının “Doğal Mineralli Sular Hakkındaki Yönetmelik” kapsamında olması nedeniyle tüketici de yaşanan karmaşadan şikayetçi.

STRATEJİ

Gelişmiş ülkelerde kişi başına 85 litre tüketimi olan maden suyunun Türkiye’deki tüketimi kişi başı 10 litre. Sektörün temel stratejisi pazarı geliştirerek kişi başına tüketimi artırmak. Bu nedenle tanıtım faaliyetlerine önem veriliyor. Maden Suyu Üreticileri Derneği (MASUDER) Genel Sekreteri Levent Sungur, “5 yıllık hedefimiz kişi başına tüketimi 20 litreye çıkarmak” diyor.

LİDER

Fındık sektörünün ihracat odaklı bir yapısı var. Sektör, en ileri teknolojiyle işlediği fındıkları dünyanın 110’dan fazla ülkesine ihraç ediyor. Türkiye, küresel fındık sektörü üretim ve ihracatında yüzde 70 civarında payla lider konumunda. Sektör 2015’te bir önceki yıla göre yüzde 22 artışla 2,8 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek değer bazındaki rekorunu tazeledi.

REKABET

Sektörün globalde İtalya, İspanya, ABD gibi, geleneksel üretici ülkelerin yanı sıra Gürcistan, Azerbaycan ve Şili gibi pazar payını artıran yeni rakipleri var. Bunlara karşı küresel önder konumunu sürdürebilmesi için yaşlanan fındık bahçelerinin yenilenmesi, kalitenin artırılmasına yönelik projelerin geliştirilmesi gerekiyor.

2023 PLANI

2016 yılı ihracatını geçen yıla yakın bir düzeyde kapatmayı öngören sektör, ihracatında işlenmiş fındık ve mamullerinin payının artmasına özel önem veriyor. İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (İFMİB) hazırladığı “Fındık ve Mamulleri Sektöründe Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Proje”si ile yeni/alternatif pazarlardan daha fazla pay almayı hedefliyor. İFMİB Başkanı Ali Haydar Gören, “Hedefimiz 2023’te en az 4 milyar dolar ihracat gerçekleştirmek” diyor.

BÜYÜMEDİ

Çelik sektörünün 2015 yılı ihracatı iç/dış sorunlarla çelik fiyatlarında küresel ölçekteki düşüşün etkisiyle geçmiş yıllardaki rakamların altında seyretti. 2015’te 9,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör, dünya çelik ihracatı sıralamasında 10’unculuğu üstlendi. 2015 yılında çelik sektörü en fazla ihracatı 5,3 milyon tonla Ortadoğu bölgesine yaptı. Ortadoğu’yu 2,8 milyon tonla AB ülkeleri, 2,5 milyon tonla Kuzey Amerika ülkeleri izledi.

BASKI

Dünya çelik endüstrisinde rekabet giderek artıyor ve ülkelerin yerli sanayilerini geliştirmeye yönelik adımları nedeniyle koruma duvarları yükseliyor. Diğer yandan Çin’in kural tanımayan agresif ihracat politikasıyla pazarları ele geçirmeye çalışması, küresel piyasalarda cevher fiyatlarında yaşanan düşüşler, emtia fiyatlarındaki gerileme sektörde baskı oluşturuyor.

BİRLEŞME

Sektörün önümüzdeki dönemde ana gündem maddesi, sunduğu avantajlar nedeniyle cevhere dayalı sıvı çelik üretiminin artırılması. Bunun yapılabilmesi için de entegre modern tesis yatırımları hedefleniyor. Girişimcilerin bunu tek başına gerçekleştirmelerinin güç olduğuna dikkat çeken Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Namık Ekinci, “En büyük hedefimiz, sektörümüzü şirket birleşmeleriyle güçlendirmek” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.