7

Capital (Turkey) - - GÜNDEM -

Düşük kredi talebi, ekonomik aktivitede durgunluk ve mevsimsel etkiler nedeniyle, bu yıl kredi büyümesi oldukça sınırlı oldu. İhtiyaç ve tüketici kredileri eski büyüme oranlarından uzaklaştı. Cari açığın yumuşadığı bu dönemde, öncelikle iç talebi canlandırmak gerekiyor. İç talep artmadan, kredi büyümesinin önümüzdeki aylarda göreceli olarak daha da yavaşlayabileceğini düşünüyoruz.

4 Hangi tip kredilerde büyüme var?

Son dönemdeki büyüme ağırlıklı olarak tüzel krediler tarafında. Rekabetin dozu dönem dönem değişebiliyor. Mevcutta büyümenin geldiği tüzel tarafta nispeten daha yoğun bir rekabet yaşanıyor.

5 Bankalar kredi vermede isteksiz davranacak mı, böyle bir beklenti doğru olur mu?

Kredi büyümesi sadece arz değil taleple de orantılı. Yılın ilk dönemi ekonomide yatırımların hız kestiği bir dönem oldu. Kredi büyümesinin sürdürülebilir ve sağlıklı yapıda olması için bankaların temkinli ve seçici duruşu önemliydi. Yatırımların sürmesi halinde, bankalar da risk değerlendirme kriterleri paralelinde bu talebi karşılamaya devam edecektir.

6 Sorunlu kredi tarafında oranlar nasıl?

Sektör, kaliteli aktif yapısıyla öne çıkıyor. Son dönemde bazı sektör gruplarında artan risklere karşın sektörün aktif yapısı halen çok güçlü durumda. 10 Haziran itibarıyla takipteki kredilerin toplam kredilere oranı yıl sonuna göre yaklaşık 21 baz puan artarak yüzde 3,3 oldu. Dolayısıyla olağandışı endişe verici bir artış değil.

İflas erteleme kararlarında ciddi bir artış var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

TOBB’un verilerine göre 2006’da 61 olan iflas erteleme talebi sayısı 2015’te 492’ye çıktı. 2016’nın ocak-nisan döneminde 200 şirket iflas erteleme istedi. 2015 ve 2016’nın ilk yarısında 1.000 civarında iflas erteleme talebinin kabul edildiği belirtiliyor. Süreçlerin çoğu iflasla sonuçlanıyor. Bu kapsamda iyi ve kötü niyetli başvurular olabiliyor. Müşteriler nezdindeki genel algıya bakarsanız, bankaların ve alacaklıların birbiriyle uyumlu olmayan, işletmenin finansman sorunuyla baş başa kalmasına yol açan stratejiler izlemesi, şirketlerin iflas erteleme talebinde bulunmasına zorunlu olarak yol açıyor. Bu talepler yoğunlaştığında bankalar ve tüm alacaklılar açısından bu şirketlere karşı güven sorunu oluşabiliyor.

8 Bankaların reel sektör ile ilişkisine dair nasıl düzenlemeler yapılmalı?

İflas erteleme rejiminde, profesyonel ve işbirliğine dayalı metotlar çözüm olarak ortaya konabilir. Mevcut iflas erteleme uygulaması veya iflas erteleme öncesinde, birden çok banka ya da mali kuruluş bir araya gelerek firmalarda borç yapılandırma uygulamalarına yönelik hukuk zemininde bir altyapı sağlarsa çok daha başarılı sonuçlar alınabilir. Bu noktada önemli olan hesap verebilir, şeffaf ve sürdürülebilir yapılar kurmak.

9 İflas ertelemeye dair yeni yasal düzenlemeler neler içerecek?

Yasal düzenlemeyle iyileştirilme olanağı bulunan ve bu sayede hem kendisine hem de alacaklılarına yarar sağlayabilecek koşulları taşıyan borca batık durumda olan sermaye şirketlerinin iflaslarının ertelenerek, yeniden ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor, Geçici bir hukuki koruma olan iflas ertelemenin amacına uygun bir yapıya dönüştürülmesi amacıyla TBB tarafından başlatılan bir çalışma var. Yapılan çalışma sonucunda 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 179, 179/a, 179/b ve 334.maddelerinde değişiklikler ve 179/c maddesinin eklenmesi amaçlanıyor. TBB tarafından hazırlanan öneriler Adalet Bakanlığı’na iletildi. Yasal düzenleme bekleniyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.