/ GARANTİ LEASİNG GENEL MÜDÜRÜ

Capital (Turkey) - - ÖDEME -

dar, karşılıksız çeklerin toplam çeklere oranında bu yıl 2015’e göre ciddi bir değişiklik gözükmediğini belirterek, “Bu oran iki yıldır hacim olarak yüzde 4’lerde. Ama 2014’le kıyasladığımızda yüzde 3,2’den gelen bir artış görüyoruz” yorumunda bulunuyor. Ancak Baydar’ın da belirttiği gibi piyasadaki koşullar doğal olarak faktoring şirketlerini müşteri seçimi ve aktif kalitesinde dikkatli olmaya itiyor. Baydar, “Örneğin 2016 için bizim öncelikli stratejimiz, kârlılığımızı ve aktif kalitemizi korumak, hatta yükseltmek” sözlerini ekliyor. Bumedian da alacak tahsil kabiliyetinin azalmasının müşteri limitlerinin kısılmasına sebep olduğunu doğruluyor.

TEHLİKELİ ORANA DOĞRU

2016’da hız kesmeyen iflas ertelemeler de faktoringin belini büküyor. İflas ertelemelerle sektör, direkt müşteri olarak olumsuz etkileniyor. Bunun yanında iflas erteleyen şirketlerin piyasaya keşide etmiş oldukları ileri vadeli çekler nedeniyle de dolaylı bir etki söz konusu. Bu etkiyi, sektörün sorunlu alacak oranında net olarak görmek mümkün. Baydar, sorunlu alacakların 2015 sonunda yüzde 5,5 olduğunu ve 2016 ilk çeyreğinde yüzde 5,9’a kadar çıktığını söylüyor. Faktoring yöneticileri ise sorunlu alacak rasyosunun yılın sonunda bu seviyede kalacağı beklentisinde.

“Son yıllarda kârlılık hem işlem hacimlerindeki büyüme hızının yavaşlaması hem artan rekabetle azalma eğiliminde” diyen Bumedian, artan sorunlu alacak bakiyesinin azalan kârlılık üzerinde önemli bir tehdit oluşturmaya başladığını belirtiyor. Baydar da “Aslında yüzde 4-5 bile marjların azaldığı dönemde yüksek sayılır. Bir faktoring şirketi, en az bu oranlarda kâr edebilmeli ki bu kayıpları tolere edebilsin” diyor.

Bu noktada sektör yeni çözümler arıyor. Mecliste kabul edilen ve Resmi Gazete’de yayınlanması beklenen “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Hakkındaki Kanun”

ÜNAL GÖKMEN

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.