D

Capital (Turkey) - - ÖDEME -

önen karşılıksız çekler ve bu yıl artışa geçen iflas erteleme kararlarıyla piyasadaki ödeme sorunu giderek artıyor. Bu tablo, hep konuşulan bankacılığın ötesinde, finansın diğer alanlarına da olumsuz yansıyor. TOBB’un yaptığı bir çalışmaya göre 2006 yılında 61 adet olan iflas erteleme talebi sayısı, 2015 yılında 492’ye kadar çıktı. 2016 yılının ilk 4 ayında ise 200 şirket iflas erteleme talebini mahkemelere taşıdı.

İflas erteleme adetlerindeki artış, finansın her alanında yöneticileri diken üstünde tutuyor. Faktoringden leasinge, filo yönetimi şirketlerinden finansman şirketlerine kadar farklı alanlarda değişik negatif etkiler doğuruyor. Öyle ki bankacılık dışı finansta 4 sektörde de yıl sonu için piyasalardaki bozulmaya paralel sorunlu alacak oranlarında artış bekleniyor. Bu ortamda yöneticiler, her sektörün kendi dinamikleri doğrultusunda sıkı önlemler uyguluyor ve etkileri bertaraf etmek için çabalıyor.

EN OLUMSUZ TABLO

Reel sektörü fonlayan faktoring sektörü, mevcut tablodan en çok yarayı alıyor. Sektörde karşılıksız çeklerdeki artış nedeniyle yöneticiler endişeli. Finans Faktoring Genel Müdürü Nergis Ayvaz Bumedian, asıl sorunun karşılıksız çıkan çeklerin sonradan ödenme oranındaki düşme olduğunu vurguluyor. Bumedian, “2015 yılında karşılıksız çeklerin sonradan ödenme oranı, adet bazında yüzde 24, tutar bazında yüzde 20’ydi. 2016 ilk 6 ayında sonradan ödenme oranı adette yüzde 17, tutarda yüzde 14 seviyesine düştü. Haziran ayında da tutar bazında ancak yüzde 7’si ödendi. Bu da sistemde çeke olan güvenin azalmasına yol açıyor” diye konuşuyor.

Bu ortam şirketlerin müşteriye yaklaşımını, aktif kalitesini, yeni finansman verme iştahını negatif yönde etkiliyor. TEB Faktoring Genel Müdürü Çağatay Bay-

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.