2

Capital (Turkey) - - GÜNDEM -

1 Şirketler finansal sıkıntıyı aşmak için ne yapmalı?

Şirketler birçok noktaya odaklanmalı. Bunlardan en önemlisi, önlerindeki 12 aylık döneme ait nakit akış tablosunu mümkün olduğunca gerçekçi bir şekilde hazırlamak. Özellikle satış ve tahsilat kalemleriyle giderler ve borçlar arasında açık varsa bunun azaltılabilmesi için birkaç önlem alınmalıdır. Birincisi, gider kalemleri olabildiğince rasyonel duruma getirilmeli. Bunun için kâr/zarar tablosu ve detaylı mizandan yararlanarak hangi gider kalemlerinde tasarrufa gidilecek, bunlar belirlenerek süratle devreye alınmalı. İkinci önemli konu tahsilatlar. Mümkün olabildiğince alacakları (olabiliyorsa) nakit, olamıyorsa müşteri çekleriyle tahsil etmek. Yine finansman açığı oluşuyorsa finansman enstrümanlarından en uygun olanı belirlenmeli.

Şirketler bilançoda öncelikle hangi kalemlere odaklanmalı?

Öncelik bilançodaki borçlar kaleminde olmalı. Şirketler açısından en doğru yol, nakit açığını yüksek maliyet ve kısa vadeli ilave borçlanma yöntemleriyle çözmek yerine, uzun vadeli ve olabildiğince düşük maliyetli enstrümanlara odaklanmak olmalı.

3 Şirketlerin “alarm” olarak algılaması gereken göstergeler neler?

Alarmlar, sarı ve kırmızı olarak ikiye ayrılmalı. Sarı alarm, makro ekonomide enflasyon, cari açık, borçlanma oranı, ihracat verileri, parite gibi makro ekonomik göstergeleri baz alarak her dört ayda bir önlerindeki 12 aylık döneme ait revize bütçeler hazırlayarak orijinal bütçelerinden sapma olup olmadığını öngörmeyi hedeflemek. Kırmızı alarm göstergesi ise nakit açığının oluşmasıdır.

4 Sektörel olarak bakarsak, perakende şirketleri finansman sıkıntısını aşmak için neler yapmalı?

Perakende şirketleri finansman sıkıntısını aşabilmek için ilk aşamada stoklarını süratli kampanyalarla mümkün olabildiğince azaltmaya odaklanmalı. Zincir içinde zarar eden ünitelerle ilgili tedbirler alınmalı. Tedarikçileriyle mutabık kalabildiği takdirde borçlarını mümkün olabildiğince uzun vadeye yaymalılar. Banka kredileri varsa bunları uzun vadeye yayabilmek amacıyla finans sektörüyle görüşmeler yapmalılar. Perakende sektörü genellikle kredi kartı ağırlıklı tahsilat yaptığından diğer sektörlere göre tahsilat avantajına sahiptir. Dolayısıyla

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.