Capital (Turkey) - - GÜNDEM -

Küçük ve orta boy şirketler, gerek yeterli özkaynağa sahip olamadığından gerekse profesyonel kadrolarla çalışamadığından taşıyor.

DAHA FAZLA RİSK

7 Finansal sıkıntılara özellikle hangi sektörlerde rastlanıyor? Neden?

Sıkıntılar, bu yıl özellikle turizm sektöründe yoğunlaştı. Turizm sektörü 54 alt sektörü etkiler, dolayısıyla bu sektörler de olumsuz etkilendi. Ayrıca yaş meyve sebze başta olmak üzere tarım ürünleri ihracatı etkilenen diğer sektör oldu. Tekstil ise ihracatın düşmesi nedeniyle sıkıntı çeken sektörlerden. Bunların dışında sıkıntıya giren şirketlerde özkaynak yetersizliğini önemli bir neden olarak görüyorum. Gönüllü şirket evliliklerinin ülkemizde yaygın olmaması da finansman sıkıntılarını yaratan diğer bir unsur.

8 Peki hangi ölçekteki şirketler daha yoğun bir risk altında?

KOBİ’ler gerek yeterli özkaynağa sahip olamadığından gerekse profesyonel kadrolarla çalışamadığından daha fazla risk taşıyor. KOBİ’ler için önerim, bulundukları sektörlerle ilgili o sektörlerin en bilgili, deneyimli isimlerinden danışmanlık hizmeti almaları. Özellikle patent alma, verimli çalışma, çeşitli finansal enstrümanlara uygun fiyat ve vadelerde ulaşabilme gibi konularda destek aldıklarında başarı hikayelerinin arttığını gözlemliyorum.

9 Finansman sıkıntısıyla mücadelede şirketlerin gözden kaçırdığı noktalar var mı?

Bana göre şirketlerin gözden kaçırdığı en önemli konulardan biri, sürdürülebilir kârlılık için yeteri kadar inovasyona önem vermemeleri. Bir diğer konu ise markalaşmaya gerekli önemin verilmemesi. Ayrıca şirketlerde muhasebe ağırlıklı yönetimden finansman ağırlıklı yönetime geçişin özellikle orta ve küçük işletmelerde yeterince yaygın olmadığını görüyoruz. Büyük şirketlerde ise hazine bölümlerinin kurulması uluslararası finansman enstrümanlarına ulaşmada önemli bir adım olacaktır.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.