6

Capital (Turkey) - - GÜNDEM -

tahsilat riskinden ziyade şirket giderleri ve stok yönetimine odaklanmaları finansman sıkıntılarını azaltacaktır.

5 Üretim ve ihracat odaklı şirketler hangi yöntemlere yönelmeli?

Üretim odaklı şirketler için ihracata ağırlık vermek en önemli stratejik öncelikler arasındadır. İhracat başa baş maliyet noktasında yapılsa dahi toplam üretim kapasitesine önemli katkı sağlayacağından sanayi kesimi için çok önemlidir. Üretim odaklı şirketler üretim yapabilmek amacıyla ithalat yapıyorlarsa kur riski taşır. İthalat/ ihracat dengesi ithalat lehine ise başta “forward” olmak üzere diğer kur risklerini “hedge” eden, yani kur riskini ortadan kaldıran enstrümanlara yönelmeliler. Bunların yanı sıra bir diğer borçlanma enstrümanı olan “sell and lease back” dediğimiz yönteme başvurmaları tavsiye edilir. İhracat odaklı şirketler ise ihracat alacaklarını sigortalama yöntemine başvurmalı. Başta Eximbank olmak üzere bu yönteme aracılık eden uluslararası sigorta şirketleri bu konuda ülkemizde aktif olarak çalışıyor.

İflas ertelemelerin nedeni olarak da finansman sıkıntısı gösteriliyor. Peki bu yöntem şirketlere gerçekten “nefes alma” fırsatı sağlıyor mu?

İflas erteleme, tüm dünyada iyi niyetli şirketlerin uzun vadeli yaşayabilmeleri için uygulanan bir yöntem. İyi niyetli şirketler, bu yöntemle borçlulara karşı şirketlerini koruma altına alıp üretim veya ticari faaliyetlerini devam ettirerek sıkıntılı dönemi atlatmayı hedefler. Türkiye de bu yöntem ilk başlarda iyi niyetle uygulanmaya başladı ve yayıldı. Ancak son yıllarda iyi niyet çizgisinden çıkarak yaygınlaşmaya başladı. İflas erteleme, iyi niyetli şirketler için nefes almayı sağlasa da iyi niyetli olmayan şirketlerde çıkış yolu olmadığını görmekteyiz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.