İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI

Capital (Turkey) - - ARAŞTIRMA -

DOĞRU ZAMAN

Kuşak geçişlerinde devir için doğru zaman ve doğru yöntem işletmeden işletmeye farklılık gösteriyor. Ancak genel hatlarıyla devretme sürecinde üç bileşen var. Bunlardan ilki kurucunun işletmeyi devretme arzusu. İkincisi bir sonraki kuşakta kurucunun bu arzusunu karşılayacak yeterlilik ve istek olması.

DEVİR PLANI OLMALI

Üçüncü ve son bileşen olan görevde kalma süreleri ise işletmenin ve ailenin işe bakışına, doğasına, yetkilerini devredecek yeni neslin donanımına bağlı olarak değişiyor. Yönetici ya da yetkiye sahip olan nesil, geleceği düşünmeye başladığı an, devretmeye ilişkin planlamayı da yapmak durumunda. Bu noktada yetki devri, işletmenin geleceğinin bir parçası olduğu için her zaman bir gündem maddesi olarak önemini korumalı.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.