L

Capital (Turkey) - - ÖNETİM -

iderlik önemlidir… Bir şirketin başarıya ulaşması kadar onun değerini de belirler. Ama çoğu zaman liderin başarılı olup olmadığına tek ya da birkaç boyuta bakarak karar verilir. Örneğin bir liderin vizyoner ya da takıma ilham verici nitelikleri olması onun yeterliliğine kanıt kabul edilirken, organizasyonun DNA’sına liderlik yeteneklerini yedirip yedirmediği göz ardı edilir. Kısaca yatırımcılar bir liderin değeriyle ilgili basit ve sezgisel değerlendirmeler sonucu karar verir. Dünyaca ünlü yönetim gurusu Dave Ulrich ise son kitabı “The Leadership Capital Index: Realizing the Market Value of Leadership” (Liderlik Sermayesi Endeksi: Liderliğin Piyasa Değerini Anlamak) ile bu eksik değerlendirme yöntemine bir son veriyor.

Liderlik Sermayesi Endeksi (LSE) aslında liderin bireysel ve kurumsal yeteneklerinin sorgulandığı kapsamlı 10 kriter üzerinden hareket ediyor. Böylece yatırımcı açısından liderin gerçek değerinin ölçümünde hiçbir değerlendirme kriterinin atlanmadığı bir reyting aracı işlevi görüyor. Ulrich, “Yatırımcılar LSE kullanarak alacakları liderlerin dolduracakları pozisyonu ne kadar doldurabileceği veya dolduramayacağı konusunda daha net bir fikir sahibi olabilir” diyor. Ünlü yönetim gurusu bu endeksin gerekliliğini ise şu benzetmeyle açıklıyor: “Endeks

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.