LİDERLİK SERMAYESİ ENDEKSİ’NİN

Capital (Turkey) - - LİDERLİK -

KIŞISEL YETERLILIK: Lider, verimlilik için gerekli olan kişisel yetkinlikleri ne ölçüde sergiliyor? STRATEJIST: Gelecek hakkındaki bir görüşünü veya stratejik konumlandırmayı hangi ölçüde dile getiriyor? ICRACI: Lider söz verdiklerinin ne kadarını hayata geçiriyor? INSANLARIN YÖNETICISI: Bugün ve gelecekte birlikte çalıştığı insanların bağlılığını ve katkısını ne kadar sağlıyor? LIDERLIK MARKASI: Hangi ölçüde müşterilerin beklentilerini karşılayacak şekilde hareket ediyor? KÜLTÜREL KAPASITE: Liderlik hangi ölçüde tüm kurumca paylaşılan bir müşteri odaklı kültür yaratıyor? YETENEK: Liderlik hangi ölçüde yeni yeteneklerin şirkete akmasını sağlayacak pratiklere imza atıyor? SORUMLU PERFORMANS: Doğru hareketlerin yapılmasını sağlayan hesap verebilir performans yönetimi pratiklerini ne ölçüde uyguluyor? BILGI: Liderlik bilgi asimetrisini sağlayabilmek için hangi ölçüde bilgi akışı sağlayabiliyor? IŞ: Günümüzün hızla değişen iş ortamına uyum sağlayabilecek bir organizasyonu ve iş pratiklerini ne ölçüde sağlıyor?

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.