LİDERLİK SERMAYESİ ENDEKSİ NASIL KULLANILIR?

Capital (Turkey) - - LİDERLİK -

1. ETAP: GENEL LIDERLIK GÖZLEMLERI Yatırımcılar liderliğin sürdürülebilir yüksek performans için önemli olduğunu kabul ediyor. Bu gözlemler CEO ve diğer tepe yöneticilerle görüşmeler yaparak genel bazı izlenimler edinmeyi içeriyor. Ancak yeteneği böyle izlenimlerle takip etmek sık sık taraflı ve riskli sonuçlar doğurabilir. 2. ETAP: LIDERLIK ALANI FARKINDALIĞI Yatırımcılar hem kişisel hem de kurumsal liderlik alanları olduğunun farkında. Bu farkındalık “Bana liderlik takımızı anlatın” veya “Kurumunuz ne kadar efektif” gibi sorularla gözlemler yapmalarına yol açıyor. Bu sorular en azından kişisel yetkinliklerin ve kurumsal kapasitenin kabaca ölçülebilmesini sağlıyor. 3. ETAP: LIDERLIK KAPASITESI ÖLÇÜMÜ Yatırımcılar kişisel ve kurumsal liderlik alanlarını güçlü bir şekilde projelendirebilir. Daha detaylı bir analiz yapılarak Liderliğin 10 Etkeni içinde sorulan sorulara cevap verilebilir. 4. ETAP: LIDERLIK UNSURU ÖLÇÜMÜ Yatırımcılar 10 etkenin her birini derinlemesine irdeler. Her etken için liderliğin kalitesini gösterecek beş veya altı belirli özellik vardır. Daha sonra bulunan sonuçlar tepe lider, liderlik takımı ya da kurumsal yetkinliğin liderlik kalitesini anlayabilmek için bir grafik şeklinde sunulabilir. rı liderlerin dolduracakları pozisyonu ne kadar doldurabileceği veya dolduramayacağı konusunda daha net bir fikir sahibi olabilir.

Liderlikte dürüstlük ve ahlak konusuna özel bir vurgu yapıyorsunuz. Neden?

Hem medyadan gördüklerimiz hem de şahsi tecrübelerimiz bize liderlerin başkalarına yardımdan çok kendileriyle ilgilendiklerini gösteriyor. Liderlik narsizmi hiçbir zaman iyi liderlik üretmez. Dürüstlük ve ahlak sahibi liderler başkalarının başarmasına yardımcı olduğu için başarıyı yakalar. Bu vasıflar olmadan liderler diğerlerinin güvenini asla kazanamaz.

Araştırmalarınızda liderlerin en çok hangi liderlik vasfını ihmal ettiklerini gözlemliyorsunuz?

En çok ihmal edilen “insan sermayesi geliştirme” vasfı… Liderle genellikle kendilerini başkalarının başarılarındaki paylarından çok şahsi başarıları üzerinden değerlendiriyorlar. Liderler aslında takımlarının yetkinliklerini inşa etmelerine önderlik ettikçe başarmış sayılırlar. Günümüz liderlerine önerileriniz neler? Liderin esas sınavı liderliği ne kadar iyi inşa ettiğiyle ilgilidir. Bir liderin kalitesini anlamak için son derece basit ve sezgisel bir yöntemim var: Liderle etkileşimim sona erdiğinde kendimi iyi mi yoksa kötü mü hissediyorum? Lider hem iyi hem de kötü zamanlarda diğerlerini iyi hissettirebilen kişidir. Liderler başkalarının yeteneklerini fark edebilmeleri için onları güçlendirmenin yollarını bulmalı.

Sizce günümüzde en sıklıkla göz ardı edilen liderlik boyutları hangileri?

Bazı liderlik felsefesi konusunda uzmanlaşmış kişilerle konuştuk ve onlara liderlerin hangi konulara daha agresif bir şekilde eğilmesi gerektiğini sorduk. Cevaplarda kurumsal konular kişisel konulardan belirgin bir şekilde daha fazla yer aldı. Kurumlarda kültüre ve bilgiye gittikçe daha fazla dikkat edildiğini görüyoruz. Kültürü kurum içinden çıkarıp piyasanın o kurumun marka kimliğini nasıl algıladığı şeklinde tekrar düşünmeye çalıştık. Bilgiyi yönetme konusuna da daha fazla odaklanıldığını gördük. Bu, tek başına teknolojiden çok (bilgisayar, yazılım veya bulut) karar verirken bilginin daha fazla nasıl kullanılabileceğiyle alakalı bir konu.

Klasik anlamdaki hiyerarşik liderliğin artık gerekli olmadığına ilişkin görüşler hakkında ne düşüyorsunuz? “Holokrasi” veya “demokratik şirket” gibi lidersiz yönetim öngören kavramlara yaklaşımınız nedir?

Liderlikten bu denli feragat çalışanları amaçsız bırakır. Çok aşırı hakimiyet ve kontrol de çalışanları güçsüzleştirir. Eğer organizasyonlar ortak bir kurumsal anlayış veya kurumsal değerler üzerinden yönetişim yaratabildiyse liderliğin iptali o kadar da sorun olmayabilir. Çalışanların iş yetkinliğinin ve bağlılığının yüksek olduğu durumlarda liderlerin çok kontrolcü olmasına gerek yok. Bu noktada liderlerin çalışanların işleriyle uygun şekilde ilgilendiğinden ve odaklandıklarından emin olmaları yeterli.

Son yıllarda sık gözlemlediğiniz insan kaynakları trendleri neler?

İyi şirketler seçimlerinde gittikçe daha fazla ölçülebilir metrikleri kullanıyor. Liderlik gittikçe liderin kendisinden daha fazla liderin kendini destekleyebilecek yetkin bir koalisyon kurmasıyla alakalı hale geliyor. Verimli liderlik liderin ne yaptığından daha çok liderin bizim sistemimizde yatırımcılar adına yarattığı liderle bağlantılı.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.