2

Capital (Turkey) - - GÜNDEM -

1 Son dönemde Türkiye’nin sanayi performansı ne düzeyde?

Sanayimizin yıllık ortalama büyümesi, 2002-2007 arasında yüzde 8’di. Son 5 yıldaysa yüzde 4,5. Ama son iki yıldır yüzde 4’ün de altına geriledi. 2016’da da 4’ün altında kalması bekleniyor. Sanayideki net üretim hacmi 2015’te 169 milyar dolar. 2010’da ise 172 milyar dolar. Demek ki dolar bazında sanayi üretimi 5 yıldır yerinde sayıyor. Yapısal reformlarda son yıllarda yaşanan gecikme ve bunun sonucunda artan girdi maliyetleri ve dış bağımlılık, sanayimizin küresel rekabet gücünü olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Son birkaç yılda “yüksek performans” gösteren sektörler hangileri? Neden?

Son 3 yılda en çok büyüme kaydeden ilk 5 sanayi sektörü yüzde 33 ile medikal ürünler, yüzde 27 ile mobilya imalatı, yüzde 25 ile motorlu taşıtlar, yüzde 21 ile petrol ürünleri ve yüzde 20 ile bilgisayar ve elektronik cihazlar. Hızlı büyüyen sektörlerde şunu görüyoruz: Kamu alımlarında yurt içi üretime avantaj tanınması ve sağlık alanında özel sektörün yatırımları medikal sektörünü olumlu etkiledi. Bankaların konut kredilerini hızlandırmaları inşaat ve mobilyaya ivme kazandırdı. Avrupa’daki toparlanma özellikle otomotive hareket getirdi.

3 Son birkaç yılda “düşük performans” gösteren sektörler hangileri?

İlk 7 ayda en çok küçülme yaşayan sektörlere bakarsak, mobilya sektörü yüzde 9, basılı medya yüzde 8, deri yüzde 6, içecek yüzde 1, dayanıklı tüketim malları üretimi yüzde 1 gerilemiş durumda. En büyük sıkıntı döviz kurlarının yukarı yönlü ve çok dalgalanması, finansmana erişimdeki sıkıntılar ve iç pazardaki talep yetersizliği. Son birkaç yılda sanayinin genel ortalamasının altında büyüyen sektörler ara malı imalatı, madencilik, enerji, tekstil, konfeksiyon, deri ve metal sanayi.

4 Bu düşük performansın ardındaki dinamikler neler?

Giyim sektörü, Uzak Doğu kaynaklı haksız rekabeti hem iç piyasada hem ihracat pazarlarında yaşıyor. Döviz kurlarındaki yukarı gidiş, yatırıma ve dış finansmana dayalı enerji sektörünü etkiliyor. Yaşanan kazalar da

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.