7

Capital (Turkey) - - GÜNDEM -

madencilik sektöründe yavaşlamaya neden oluyor.

5 Sanayi üretimindeki gelişmeler, ihracata nasıl yansıyor?

Son 3 yıldaki imalat sanayi ihracatımız 143 milyar dolardan 135 milyar dolara gerilemiş durumda. Ancak bu azalmada, Euro-dolar paritesindeki gerilemenin de etkisi var. Örneğin 2015’te ihracatımız dolar bazında yüzde 9 daralmış gözüküyor ama miktar cinsinden yüzde 2 artış var. Ayrıca 2015’te dünya ticaret hacmi de yaklaşık yüzde 12 daraldı. Buna rağmen Türkiye’nin AB’nin toplam ithalatından aldığı pay yüzde 1,2 ile tarihinin en üst seviyesine geldi. Avrupa’nın düzelmesi bizi gayet olumlu etkileyecek. AB’de her 1 puan büyüme, bizim ihracatımıza 5 puan artış olarak yansıyor. Sanayi ürünü ihracatımız azaldığı için ihracatımızın kilogram değer 2014’te 1,5 dolar/ kg iken 2015’te 1,3 dolar/kg düzeyine geriledi. Almanya veya Kore’de bu rakam 4-5 dolar arasında.

6 Döviz kurundaki değişim sanayi sektörünü nasıl etkiliyor?

Özel sektörün dış borcu 300 milyar dolar. Bunun yaklaşık 210 milyar doları uzun, 90 milyar doları kısa vadeli. Reel sektör kuruluşlarının döviz pozisyonu açığıysa 200 milyar dolar. Rakamlar büyük ama en büyük tehlike döviz kurunda ortaya çıkacak büyük dalgalanmalar. Bu olmazsa, bu borcu döndürmek pekâlâ mümkün. Kurun düzeyi de dikkate alınmalı ama asıl tehlike kurun hızla dalgalanması. Özel sektör için asıl tehlike burada.

Sanayici, en çok hangi risklerle karşı karşıya?

Öncelikli risk alanları vade riski, finansman riski ve kur riski. Böyle dönemlerde karşı tarafın risk analizini yapmak, kare kod gibi sicil bilgilerine ulaşabilmenin mümkün olduğu me- kanizmaları kullanmak önem kazandı. Benzer durum finansman riski için de geçerli. Dünyada ve ülkemizde paranın bol ve ucuz olduğu dönem bitti. Hem işletme sermaye hem yatırım finansmanı ihtiyacını olabildiğince özkaynaklardan veya ticari finansla karşılamak, kredi kullanımını en az seviyede tutmak önemli. Döviz kazancı olmadan döviz taahhüdü altına girmemek lazım.

8 Bu risklere karşı nasıl önlemler alınmalı? Şirketler, üreticiler neler yapmalı?

Bu risklere karşı çeşitli finansman mekanizmaları var. Örneğin kur ve faiz risklerini hedge eden enstrümanlar var. Yurt dışı satışlarda Eximbank’ın kapsamlı risk sigorta paketleri mevcut. Ticari alacak sigortası gibi yurt içinde kullanılabilecek yöntemler ülkemizde de başladı. Kredi Kayıt Bürosu, müşteri riskini analiz eden risk sistemleri geliştirdi. Kare kodlu çek yılbaşından itibaren zorunlu hale geliyor. Bunları kullanarak alınacak riski önceden tespit etmek, daha doğru karar vermek mümkün.

9 Türkiye’de sanayi hak ettiği değeri görüyor mu?

Son dönemde bizleri en fazla üzen hadiselerden biri sanayicilerin esas işlerini bırakıp konut ve gayrimenkule yönelmesi. Demek ki iş ve yatırım ortamındaki problemler hala sürüyor. Öte yandan dünya yeni sanayi devrimini yani Sanayi 4.0’ı konuşuyor. Ama Türkiye bu sürece hazırlıklı değil. Bugün Türkiye, Sanayi 4.0’dan olumsuz etkilenme potansiyeli en yüksek ülkelerden biri. Rekabet gücümüzü kaybetmemek için bu değişime ayak uydurmak zorundayız. Türkiye’nin acilen yapması gereken, doğru bir sanayi politikası tasarlayıp buna uygun belli alanlarda yatırıma ve teknoloji transferine odaklanmasıdır. Ekonomide en doğurgan teknolojiler tercih edilmeli.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.