30 GÜÇLÜ İŞ İNSANI NASIL SEÇİLDİ?

Capital (Turkey) - - ARAŞTIRMA -

2007’DEn Bu yAnA TürkIyE’nIn köklü sAnAyI GruplArınDAn KAlE’nIn BAşkAnı vE CEO’su. Bu yıl Ilk kEz “En GüçlülEr” lIstEsInE GIrDI. İstIkrArlı BAşArısı, Güçlü lIDErlIğI vE STK’lArDAkI EtkInlIğIylE önE çıkıyor. 17 şIrkEtIylE 5 BIn kIşIyE IstIHDAm sAğlıyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.