TASARIM BİENALİ İŞ DÜNYASI İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞİ -

Günümüzde birçok sanayi kuruluşu, ürünlerinin nerede üretildiğini değil, nerede tasarlandığını vurguluyor. Bizim de amacımız, “Made in Turkey” yerine “Designed in Turkey” işaretini aranan bir nitelik haline getirmek olmalı. İnovasyon performansımız, bizi “ilk 10 ekonomi arasında yer alma” hayalimize taşıyacak seviyede değil. Araştırmalar, tasarım odaklı şirketlerin, 500 büyük şirket ortalamasına göre 2 kattan fazla değer ürettiğini ortaya koyuyor. 1960’lı yıllarda Türkiye’nin gerisinde olan G. Kore’den çıkan Samsung’un kazandığı başarı, ülkemiz açısından da yakından takip edilmeye değer bir örnek olay. Bienal, ülkemizde inovasyon ve tasarım kültürünün gelişmesi yolunda atılmış bir adım. Tasarım alanında biriken yöntem ve araç tecrübesi, inovasyon pratiğini zenginleştirdi. Artık tasarım ve inovasyon birlikte konuşuluyor. Marka değeri yüksek Batı ürünleriyle ucuz Doğu ürünleri arasında sıkışan Türk şirketleri açısından inovasyon artık bir zorunluluk. dönüştürebiliriz? İnovasyon sadece yeni fikir bulmaktan ibaret olsa kolaydı. Ancak bulduğunuz fikrin işe yaraması, kullanıcıların yaşamında bir anlam ifade etmesi gerekiyor. Ticari bir değer öneren olgunluğa taşınması gerekiyor.

Drucker, inovasyonun girişimciler için sistematik, metotlu davranmayı gerektiren bir değer yaratma süreci olduğuna yaklaşık 25 yıl önce dikkat çekmişti. İnovasyonun önem kazanmasıyla birlikte iş dünyasının öncüleri, “Sürecin yönetimi için neden tasarımcıların uzun yıllardır uyguladıkları yöntem ve araçlardan yararlanmayalım” diye sormaya başladı. Bu arayış, tasarım alanında kurumsallaşmış öncü tasarım şirketlerinin de etkisiyle giderek daha çok ilgi gördü. Sonunda “tasarım odaklı düşünme” (design thinking) denilen yeni bir yaklaşım altında toplanarak hem inovasyon pratiğine hem de genel olarak yönetim alanına yayılan bir akıma dönüştü. Tasarım alanında biriken yöntem ve araç tecrübesi, inovasyon pratiğinin zenginleşmesi sonucunu doğurdu. Bu gelişmeler sonucu tasarım ve inovasyon birlikte konuşulmaya başlandı.

İnovasyon çok konuşuluyor. Sizce Türk iş dünyası, şirketler, bunun gereğini yerine getirebiliyor mu?

Marka değeri yüksek Batı ürünleriyle ucuz Doğu ürünleri arasında sıkışan Türk şirketleri açısından inovasyon bir zorunluluk halini almış durumda. Birçok öncü Türk şirketi, bu gelişmelerin farkında. Yalnız şirketlerimizin başarısında değil, cari açıktan ihracat artışına, yapısal sorunlarımızın çözümünde “katma değer”in rolünü hepimiz çok iyi anlıyoruz. Katma değer ve inovasyon arasındaki ilişkiyi görüyoruz. Ancak şirketlerimizin kendi kaynaklarıyla bu gereklilikleri yerine getirebilmesi giderek zorlaşıyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.