İŞŞ DÜNYASI İÇİNÇ BİENAL NE ANLAMA GELİYOR?

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞİ -

BİENAL NEDEN ÖNEMLİ

İstanbul Tasarım Bienali’ninBiena iş dünyasıyla kurduğu ilişki, fuar ve benzeri ticari etkinliklerle olan ilişkiden daha farklı. Bu etkinliği takip etmenin ve bir parçası olmanın belki doğrudan ticari bir getirisi yok. Ama tüketicilerde yarattığı tasarım farkındalığıyla iyi tasarım arayışlarına yaptığı katkıyla bienal iş dünyasına belki de daha derinden ve daha kalıcı bir fayda sağlıyor. Tasarım bienallerinde sergilenen ürünler, sergilerin irdelediği kavramlar, yeni ve aykırı soruları, farklı bakış açılarını teşvik ediyor. Ufkumuzu açıyor, geleceği hayal etmemizi kolaylaştırıyor.

İSTANBUL VE TASARIM

İnovasyon ve tasarım duyarlılığının artmasında, tasarım kültürünün gelişmesinde çok değerli katkılar bunlar. Bienal, dünyanın önde gelen tasarımcılarını, küratörlerini, tasarım müzesi yöneticilerini, eleştirmenleri İstanbul’a çekiyor. İstanbul, tasarım dünyasının en fazla tartıştığı ve tartışması gereken konuları ve eğilimleri gündeme getiren, ileriye bakan, düşündüren ve konuşturan bir dünya merkezi olarak konumlanıyor. Ve uluslararası arenada yarattığı olumlu yankılanmalar, ülkemize, kentimize, kültürümüze, sanatçılarımıza, markalarımıza olan ilgiyi de artırıyor.

YENİ NELER VAR?

3. İstanbul Tasarım Bienali, küratörlerinin oluşturduğu konsepte göre tasarımı insanlığı tanımlayan temel bir öğe olarak ele alıyor. Bienali gezerken tarih boyunca tasarımın insanın hayatını, bedenini, zamanını, yaşadığı gezegeni, yani insana dair her şeyi nasıl kökten değişikliğe uğrattığını göreceğiz. Bu açıdan yalnızca tasarımcılara ya da tasarımla ilgilenenlere değil, herkese hitap eden bir içeriği var. Tasarım geçmişte nasıl bir rol oynadı, bugün nerelerde etkin, geleceğimizi nasıl şekillendiriyor? Bienal’i gezerken bu soruları soracağız.

KİMLERE İLHAM VERECEK?

İş dünyası yöneticileri için de ilgi çekeceğini umduğumuz sorular bunlar. Bienal sergilerini, esas işleri yenilik yapmak olan insanlar için de ilham kaynağı ortamlar olarak düşünebiliriz. İnovasyon anlık bir olay olmayabilir, ama sistemli bir şekilde iyi tasarım peşinde koşanlara, ilham perisinin ne zaman uğrayacağı hiç belli olmaz. Tasarım bienali ziyaretleri bu ihtimali artırabilir. alanlarında yapacağımız stratejik tercihler, hayallerimizin geleceğini belirleyecek.

Şirketler, tasarımı bünyelerine nasıl taşıyabilir? Siz bunu nasıl yapıyorsunuz?

İnovasyon ve tasarım kavramlarının şirketlerimizde kök salması için inovasyon ve tasarıma verilen değeri kurumun içselleştirmesini önemsiyoruz. Kültürel dönüşümü etkileyen faktörler çok çeşitli. Kültürel semboller başta geliyor. Eczacıbaşı’nda önce holdingde bir “inovasyon koordinatörlüğü” kurduk. Sonra şirketlerimizin içinde inovasyon ve tasarım bölümleri açtık. Bu bölümlerimiz, şirket içi faaliyetlerin dışında, çevrelerindeki ekosistemler ve ağlar içinde yer alıyor. Yeni fikirleri, teknolojileri ve yaklaşımları izliyorlar. Organizayon yapısı değişikliklerinin ötesinde fiziki semboller de yarattık, Vitra İnovasyon Merkezi’ni kurduk. “İnovasyon Buluşması” toplantılarını, adeta bir bienal gibi geleneksel hale getirdik, başarılı uygulamaları ödüllendirdik. Yönetim kurulumuzdan başlayarak tüm yöneticilerimizin örnek davranışlar içinde bulunmasını önemsiyoruz. Karar ve uygulamalarımızla inovasyonun, “tasarım odaklı düşünme”nin, kurum kültürüne nüfuz etmesini kolaylaştırmayı hedefliyoruz.

Siz şirketlerinize tasarım ve inovasyonu dahil ettiniz. Ne gibi sonuçlara ulaştınız?

Tasarım ve inovasyon yolculuğunda en önemli kazanımımızın “farklı, müşteri odaklı ve büyük düşünme yetkinliğine sahip” insan kaynağımız olduğunu düşünüyorum. Eczacıbaşı’nda müşterilerimizi tutmayı, yeni

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.