Y

Capital (Turkey) - - İNSAN KAYNAKLARI -

aklaşık 40 yıl önce Amerikan otomotiv sektöründe organizasyonlarda oldukça hiyerarşik bir yapılanma vardı. Ford’da, fabrikada çalışan işçiden CEO’ya kadar uzanan 17 yönetim kademesi bulunuyordu. General Motors’ta fabrikasına göre 21 ya da 22 kademe söz konusuydu. Buna karşılık Toyota’da sadece 7 kademe vardı. Bir Toyota ustabaşısı doğrudan fabrika müdürüne rapor verirken bir Ford ustabaşısı fabrika müdürüne ulaşabilmek 3 kademeyi aşmak zorundaydı.

Bu yapısıyla Toyota, üstün esnekliği, hızlı karar verme yeteneği ve düşük yönetim maliyetiyle Amerikalı rakiplerine karşı kesin bir üstünlük sağlıyordu. İşte Ford ve diğer otomotiv şirketleri yönetim kademesini azaltmaya ve yalınlaşmaya bu süreçte başladı.

İş dünyasının önde gelen liderlerinden Jack Welch, CEO olduğunda General Electric’te (GE) 25 bin yönetici vardı. Welch, yürüttüğü yeniden yapılanma operasyonu sırasında, CEO ile bölüm müdürleri arasındaki kademeleri azaltarak 130 olan başkan yardımcılığı sayısını en aza indirmeye çalıştı. Kademe geçişlerini ise 4-6 basamakla sabitledi.

Sadece bu şirketler değil. “Yöneticiye bağlı çalışan sayısı”, her dönem şirket yönetimlerinin öncelikli konuları arasında yer aldı. Bazı şirketler, yönetim yapılanmasında “hiyerarşi”, bazı şirketler ise olabildiğince “yalın ve yatay” organizasyonu tercih etti.

Günümüzde bu iki yapının örneklerini sık görmek mümkün… Ancak çok sayıda şirket, özellikle dijitalleşme, yeni endüstri devrimi ve inovasyon çağında farklı yollar deniyor. Önemli bir kısmı ise yalın hiyerarşik yapılanmayı tercih ediyor. Bu da “yönetici sayısı” ve “kademe” düzeyini yakından etkiliyor.

RAPORLAYAN SAYISI ARTTI

Kendi sektöründe öncü rol oynayan 15 şirketi kapsayan araştırmamızda, son 5 yılda üst düzey ve orta düzeyde bir yöneticiye düşen çalışan sayısında yaşanan değişimi araştırdık. Sektöre ve kurum kültürüne göre değişmekle birlikte bazı şirketlerde bir yönetici başına düşen çalışan sayısı 300’ü aşarken bazılarında ise bu sayı 10’dan az.

Capital’in araştırmasına katılan 15 şirketin 12’si son 5 yılda üst düzey yönetimde yönetici başına düşen çalışan sayısını artırdı. Sekiz şirkette ise orta düzey yöneticiye bağlı çalışan sayısı da önemli ölçüde arttı. Genel eğilim şirketlerin her geçen gün daha yalın organizasyonlara dönüşmek üzere çalıştığı yönünde.

Global trendi LinkedIn Kurucusu Reed Hoffman şöyle anlatıyor: “Şirketlerin daha yenilikçi olabilmek için yaptıkları tercihler tamamen farklı örgütsel sonuçlara neden olabiliyor. Google ve Microsoft bu konuda ayrı-

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.