“HİYERARŞİ AZALIYOR”

Capital (Turkey) - - İNSAN KAYNAKLARI - BETÜL ÇORBACIOĞLU / MERCEDES-BENZ TÜRK İK MÜDÜRÜ

EĞİLİM ARTIŞI GÖSTERİYOR

2011 yılında Mercedes-Benz Türk’te üst düzey yöneticilerimize bağlı olarak ortalama bire yedi oranında çalışanımız mevcuttu. 2016 yılında bu oran aynı şekilde korundu. Şirketimizde 2011 yılında orta düzey yöneticilerimize bağlı ortalama bire altı oranında çalışanımız vardı. 2016 yılında bu oranda artışların yaşandığını söyleyebiliriz. İş alanına ve fonksiyonuna bağlı olarak şirket içindeki hiyerarşi seviyesi azalıyor ve bir yöneticiye bağlı çalışan sayısında da artış eğilimi görünüyor.

POZİSYONA GÖRE DEĞİŞİYOR

Yönetici başına düşen çalışan sayısında şirket büyümesine bağlı olarak artış gözlemliyoruz. Bu durum tabii ki pozisyondan pozisyona da değişiklik gösteriyor. Operasyonel departmanlarda bir yöneticiye bağlı çalışan sayısı daha fazla oluyor. Yine mavi yakalı çalışanların çoğunlukta olduğu üretim ve servis departmanlarında da bir yöneticiye bağlı çalışan sayısı diğer departmanlara nazaran daha fazla.

ÇEVİKLİK SAĞLIYOR

Bir yöneticiye daha çok çalışan bağlamak, çalışanların işlerinde çok daha yetkin olmalarını gerektiriyor. Yetkin çalışanların varlığı hiyerarşide seviyenin azalmasıyla birleşince hızlı karar almanın ve çevik bir organizasyon olmanın da önünü açıyor. Bu aynı zamanda çalışan motivasyonunu da pozitif yönde etkiliyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.