İhracatçı fırsatı gözden kaçırıyor

Capital (Turkey) - - FINANCE SUITE - GÖKHAN GÜMÜŞLÜ

on dönemde tüm finans dünyası blockchain, kişilerarası borçlanma modeli ve kitle fonlaması gibi bankaları oyun dışına atan yeniliklerin finans sisteminde işleri nasıl değiştireceğini sorguluyor. Bu yeni teknolojiler, dünyada bankaların gelir yapısını yeniden inşa etmeye zorluyor. Bankalarda neler değişecek? Türk bankaları bu değişime hazır mı? EY Türkiye Ortağı ile bu sorulara yanıt aradık: TEK NOKTA OLMAYACAKLAR “Blockchain’in ilerleyen dönemde getirmesi beklenen en önemli değişikliklerden biri, aracıların etkisini azaltmak. Bankacılık, sigorta, ticaret ve üretim gibi pek çok alanda taraflar, aracı kullanmak yerine işlemlerine ilişkin kayıtları ortak bir defter üzerinde güvenli ve doğrulanabilir bir şekilde oluşturup takip edebilecek. Bugün bir ödeme ya da yatırım işleminde aracı kurumlar gerekirken bu teknolojiyle taraflar tek bir ortam üzerinden işlemlerini yapabilecek. Ancak şu da var, burada standartların oluşturulması, ekosistemin geliştirilmesi ve bunlar üzerinde yeni ürünlerin oluşturulmasında bankalar rol alabilir ve buradan yeni gelir kalemleri oluşturabilir. Kişilerarası (P2P) borçlanma ve kitle fonlaması (crowdsourcing) da bankaların ana iş kollarından olan kredi dünyasını etkileyecek. Bankalar kredi konusunda tek finansman noktası olmaktan çıkıyor. Bu Bu yıl yurt içinde alacaklarla ilgili yaşanan sıkıntılar, pek çok şirketi yurt dışında yeni pazarlara yönlendiriyor. Yalnız burada gözden kaçan bir nokta var. Ekonomi Bakanlığı’nın ihracat yapan firmalara dönük teşvik çalışmaları her geçen gün genişliyor. Bugüne kadar 5 binden fazla firmanın ihracat teşviki almasında aracılık eden KOBİ Türkiye Başkanı KORAY AKSU, bu fırsatı şöyle aktarıyor: 850 MİLYON TL DESTEK ALINDI “İhracatçı firmalar bugün yurt dışında şube açarken, fuara katılırken veya tanıtım çalışması yaparken yaptığı harcamaların miktarına göre yüzde 50 ila 70 oranlarında devletten teşvik alabilir. Türk ihracatçılar bu yıl Afrika ülkeleri Güney Afrika Cumhuriyeti, Etiyopya ve Cezayir ve Uzak Doğu ülkelerine yönelmeye başladı. Ekonomi Bakanlığı da bu ülkeleri öncelikli ülkeler olarak belirledi. Yüzde 60 olan hibe destek miktarına ilave konuların gelecekte ne kadar etkin olacağı düzenlemelere bağlı. Bankaların bu konularda tasarruf ya da gelir artışı sağlaması mevcut müşteri segmentleri ve iş modelleriyle bağlantılı. Müşterilere fiziksel kanallarla ulaşan ve segment bazında farklı yaklaşımları olmayan bankalarda kitle müşteriler için dijital kanalları kullanmak hizmet maliyetlerini kontrol etmede avantaj sağlayacak. TÜRK BANKALARI HAZIR MI? Türkiye’de bankaların bugünden yapması gerekenlerin başında ilgili altyapıyı oluşturmak ve kurum içerisinde buna ilişkin yetkinlikleri geliştirmek geliyor. Bankaların standart sistemlerinin dışında olan blockchain gibi yeni uygulamaları kullanabilmek için için farklı kurumlarla nasıl bir ortak altyapı kurması ve yönetilmesi gerektiğinin belirlenmesi önem taşıyor. Farklı sektörlerle teknoloji geliştirme alanında ortaklıklar yapılması da düşünülebilecek opsiyonlar arasında yer alıyor. Gelir artışında robo danışmanlar ayrı bir yere sahip. Yapay zekâ uygulamalarını sadece müşteriye dönük alanlarda değil, bankaların kendi operasyonel süreçlerinde de yoğun şekilde göreceğiz. Giderek ürün bazında gelirden hizmet bazında tanımlanan bir gelir dünyasına doğru ilerliyoruz.”

“Bankalarda yeni gelir kalemleri oluşabilir”

yüzde 10 koyarak desteği özellikle yüzde 70’e çıkardı. Ekonomi Bakanlığı’nın 2015 yılı verilerine göre geçen yıl yaklaşık 850 milyon TL destek verildiği tahmin ediyorum. Bu desteklerden geçen yıl 19 binin üzerinde şirket yararlandı. 6 AY ÖNCEYİ DE KAPSIYOR Bu yıl ise ihracattaki daralma ve ekonomideki genel tablo dolayısıyla ilk 6 aylık veriler geçen yılla paralel gidiyor. Baktığınızda ihracatçı şirket başına yıllık 1,5- 2 milyon dolara kadar teşvik alınabiliyor. Ancak maalesef firmalar bu haklarını ihmal ediyor veya prosedürlerle uğraşmak istemiyor. Teşvikleri kullanabilmek için firmanın büyüklüğünün, küçüklüğünün, çalışan sayısının, firma sahiplerinin yerli ya da yabancı olmasının, ihracat rakamının azlığı veya çokluğunun ya da KOBİ olmasının önemi yok. Ayrıca verilen destek, şirketin geçen 6 aya dönük ilgili harcamalarını da kapsıyor.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.