Varlık yönetiminde yeni dinamikler V

Capital (Turkey) - - SİGORTA - FATİH ÖĞÜN

FATIH.OGUN@TR.EY.COM EY TüRKIYE DANışMANLıK HIZMETLERI FINANSAL HIZMETLERDEN SORUMLU DIREKTöR arlık yönetimi, finansal hizmetlerin en faal olduğu alanlardan biri. Son dönemde iş modelleri ve teknolojide yaşanan gelişmeler, varlık yönetimini büyük ölçüde etkisi altına alıyor. Küresel düzeyde baktığımızda, gelişmiş ülkelerde iş modelleri ve işlem hacimleri hızla gelişirken gelişmekte olan ülke ve bölgelerde de hızlı bir dönüşüm olduğu göze çarpıyor. EY’nin araştırmasına göre 2018’de Asya Pasifik bölgesinde yönetilen varlık hacmi 61 trilyon dolara çıkacak ki bu, Avrupa ve Amerika’dan daha yüksek bir hacme ulaşılacağına işaret ediyor. Dünyanın geri kalanına göre 3 kat hızlı büyüyen bu bölgede, Çin’in 2030’da varlık yönetimi açısından Amerika’yı yakalaması bekleniyor.

Bahsettiğimiz bu gelişmeler, sadece üretim ve hizmet sektörlerinin gelişmesi sonucu oluşan zenginlik ve hacimden kaynaklanmıyor. Bunlara ek olarak varlık yönetimini temelden etkileyen bazı teknolojik gelişmeler de bu ivmeyi oluşturmada pay sahibi. Önümüzdeki dönemde daha da hızlanması ve bizim piyasamıza da gelmesini beklediğimiz bu dinamiklerden bazılarını bu yazımızda paylaşmaya çalıştık.

Robo-danışmanlık: Otomatik finansal danışmanlık hizmeti olarak tanımlanan bu teknoloji, genelde insanların yaptığı işlerin makinelere geçmesi olarak algılanıyor. Bu alanda bazı işlerin otomasyonu söz konusu olmakla birlikte varlık yönetimi açısından temel amaç insanların yaptığı işlerin kalite, uyum ve performansının artırılması. Yakın zamanda birçok müşteri, kendi bilgi seviyesi ve finansal ihtiyaçları doğrultusunda istediği danışmanlık seviyesini belirleyebilecek.

Robotik: Otomasyon sadece müşteriye dönük konularda değil, operasyonel işler için de önem taşıyor. Aracılık ve varlık yönetimi işlerinde önemli yer tutan operasyonel işlemlerin gelecekte 7/24 çalışabilen, hata yapmayan ve sadece rutin işler değil; mantık yürütme gerektiren konulara da girebilen sistemler tarafından yönetilmesi önemli ilerlemeler sağlayacak. İşlem süreleri kısalacak, müşteri şikayetleri azalacak ve operasyonel maliyetler düşecek. Düşen bu maliyetlerin müşteriye yansıtılıp rekabet avantajına dönüştürülmesi mümkün olacak.

Yapay zeka: Önceden daha çok akademik ortamda yer alan ve sınırlı ticari kullanımı olan yapay zeka uygulamaları, varlık yönetimi alanında geniş kullanım alanlarına ulaşıyor. Bu uygulamalar, eski finansal verilere bakıp otomatik alım- satım kararı vermenin yanı sıra yeni çözümler, yazı ve resim bazlı bilgileri işleme, sosyal medyada yapılan konuşma ve mesajları tarama ve önceki deneyimler ışığında örüntüleri tespit edip öğrenme gibi yetkinliklere sahip oluyor. Yapay zeka uygulamaları sadece kendi başına teknolojiler değil, aynı zamanda yukarıda yer alan Robo-danışmanlık ve Robotik çözümlerinin de temeli olan yapı taşlarını oluşturuyor.

Blockchain: Bitcoin ile başlayan süreç, sonrasında herkesin Bitcoin’in arkasındaki bu önemli teknoloji altyapısına odaklanmasına zemin hazırladı. Blockchain, temelinde dağıtık bir düzende çalışan ve gelişmiş şifreleme algoritmalarıyla doğrulama sağlayan bir veri tabanı teknolojisi. Burada bu teknolojinin varlık yönetimiyle ne ilgisi olduğu sorusu akla gelebilir. İlginin oluştuğu nokta; ilerleyen dönemde takas işlemlerinin bu teknolojiyle süre ve maliyet açısından neredeyse sıfırlanacağı yurt dışında “trade is settlement” şeklinde tabir edilen bir dünya oluşacak olması. Hem müşteri hem de aracı kurumlar açısından şeffaflık getiren bu ortam, ileride birçok yeni ürün ve hizmetin de sunulmasına destek olacak. 2022 yılı itibariyle blockchain teknolojisinin işlem maliyetlerinde 20 milyar dolarlık bir tasarruf sağlaması bekleniyor.

Varlık yönetiminde piyasalar yeni koşullara doğru hızla evrilirken kurumların bu alanda yapması gereken bazı ev ödevleri olduğunu söyleyebiliriz. Öne çıkan birkaç maddeyi aşağıda listeledik:

Veri ve teknoloji altyapısı: Verinin tanımı, yakalanması ve kullanıma sunulmasında doğru standartların oluşturulması, şirketlerin süreç yönetimine yön verecek unsurların başında geliyor. Finansal hizmetlerde birçok kurumun legacy sistemlere takılma riski taşıdığı günümüzde, yeni nesil çözümleri oluşturacak veri ve teknoloji altyapısının kurumlar tarafından oluşturulması gerekiyor.

Müşteri kayıt (onboarding): Müşteri kayıt, bankacılık ve sigorta sektörlerinde olduğu gibi varlık yönetimi alanında da sıkıntılı bir konuyu teşkil ediyor. Son dönemde artan düzenlemelerle birlikte müşterinin otorizasyonu ile ilgili biometrik de dâhil yeni teknolojilerin devreye alınması ilerisi için şirketlere büyük fayda sağlayabilir.

İnovasyon: Ödeme sistemlerinde olduğu gibi varlık yönetiminde de sadece en iyi uygulamayı aramak yeterli değil, o uygulamayı piyasayla birlikte tanımlamak gerekiyor. Bu alanda teknoloji start up’larıyla çalışmak ve farklı kurumlarla işbirlikleri geliştirmek ajanda da tutulması gereken noktalar arasında yer alıyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.