“SON ÇEYREKTE HAREKET BEKLİYORUZ”

Capital (Turkey) - - GÖSTERGELER -

Leasing Genel Müdürü Hasan Bolat, “Önceki büyüme beklentimiz GSYİH’nin yüzde 4,5 büyüyeceği ve özel sektörün leasing kullanımı yaptığı makine ve ekipman yatırımı oranının yüzde 6,5 seviyesinde gerçekleşmesi üzerineydi. Buna göre finansal kiralama sektörünün yeni yaptığı işlemlerde TL bazında yüzde 12 artış bekliyorduk” diyor.

FKB, son dönemde büyüme oranını revize ederek yüzde 5 olarak açıklıyor. Çünkü sektör yöneticileri, 3’üncü çeyrekteki durgunluktan olumsuz etkilenildiği görüşünde. Hasan Bolat, “3’üncü çeyrekte yaşanan gelişmeler yatırım iştahının ötelenmesine neden oldu. Bu nedenle nispeten zayıf bir 3’üncü çeyrek verisi bekliyoruz. Son 3 ay geleneksel olarak firmaların yatırıma yöneldikleri bir dönem, talebin görece artacağını öngörüyoruz” diyor. Şenol Altundaş da “2016 başında işlem hacmi büyüme beklentisi yüzde 15’ti. Bu oran gerçekleşmese bile sektörün bu yılı pozitif bir ivmeyle tamamlamış olacağını düşünüyoruz” yorumunda bulunuyor. Ancak bu dönemde sektörde oyuncuların işlerdeki seçiciliği ve kâr odaklılığı nedeniyle kâr negatif olarak etkilenmiyor. Sektörde özkaynak kârlılığı, 2015’in ilk yarısında yüzde 13,9 iken 2016’nın ilk yarısında yüzde15,3’e yükseldi. Cantekin, yıl sonu kârlılığının geçen yılın üzerinde biteceğini de belirtiyor.

FAKTORİNGDE BÜYÜME YOK

İhracattaki durgunluk, faktoring sektörünün bu yılki büyüme hedeflerini kökten değiştiriyor.

TEB Faktoring Genel Müdürü Çağatay Baydar, 2016’nın ilk yarısında toplam faktoring işlem hacminin geçen yılla aynı gerçekleştiğini açıklıyor. Detaya inildiğinde sektörde ihracat faktoringinde yaşanan yüzde 12’lik düşüşün büyümeyi baskıladığı görülüyor.

Strateji Faktoring Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Ataman, “Yılın başında yüzde 10-15 civarında bir büyüme bekliyorduk; yılın ilk yarısında hedeflerimizin gerisindeyiz. Ancak bunun dönemsellikten kaynaklandığını düşünüyoruz” diyor. Yine de sektör yöneticileri, son çeyrekteki ivmeden umutlu. Mehmet Cantekin, “İşlem hacminde büyümenin yüzde 10 civarında gerçekleşe-

ŞENOL ALTUNDAŞ

HASAN BOLAT

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.