MATEMATİK SEMBOLLERİNİN KISA TARİHİ

Capital (Turkey) - - KİTAP - HAZIRLAYAN: NIL DUMANSIZOĞLU ndumansizoglu@capital.com.tr

Matematiküzerine popüler çalışmalarıyla tanınan yazar Joseph Mazur, bu kitabında sembollerin ilk kez nasıl kullanıldığını, zaman içinde sembollerin nasıl değişim geçirdiğini ve yazılı matematiğin sembol öncesi ve sonrası dönemde nasıl uygulandığını ayrıntılarıyla açıklıyor. Mazur, sembollerin benzerlik, ilişkilendirme, özdeşlik, çağrışım ve tekrarlanan imgeler yoluyla bizi etkilediğini, bilinçaltı çağrışımlarla yeni fikirlere kapı açtığını ve temel matematik bilgisinin yayılmasını kolaylaştırdığını söylüyor.yy

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.