2

Capital (Turkey) - - GÜNDEM -

1 Son dönemde artan iflas sorunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şirketleri finansal sıkıntıya sokan en önemli riskler neler?

Ekonomik aktivitede, son birkaç yıldır ülkemiz potansiyel seviyenin altında seyretti. Bu iç ve dış nedenlerden kaynaklandı. Üstelik son yıllarda iyileşme beklerken, bildiğiniz gibi yeni olumsuzluklar yaşadık. En son bu yıl hain darbe girişimi ve artan iç güvenlik sorunları birçok sektör açısından olumsuz bir durum yarattı. Böyle bir ortamda sorunlu şirket sayısı da arttı.

1 Ağustos’tan itibaren OHAL nedeniyle iflas ertelemelerin yasaklanması, şirketleri ve iş dünyasını nasıl etkiliyor? Şirketler dünyasında nasıl bir hava var?

Burada iki husus var. Birincisi, OHAL uygulamasını iş dünyası doğal olarak istemez ve geçici olmasını arzu eder. Zira iş ve yatırım ortamının olumlu olması için öncelikle istikrar gerekir. OHAL ise adı üstünde, olağan üstü bir durum olduğunu ve mecburen bununla ilgili önlemler alındığını gösteriyor.

İkinci husus ise iflas ertelemesi konusu. İflas erte- lemesi düzenlemesi esasen reel sektör açısından olması gereken, faydalı bir mekanizma. Yeterli varlığa sahip ve borçlarını ödeme gücü olup da geçici olarak bunu yapamayan şirketler için geçici bir koruma sağlanıyor. Bu hem şirketleri hem de kreditörleri koruyor. Amaç ve teori bu.

Ancak maalesef uygulama böyle olmadı. Bu uygulama birtakım şirket sahipleri tarafından istismar edildi. Gerçekçi olmayan planlarla kreditörlerin haklarını almalarına engel teşkil edecek bir uygulama haline geldi. Hatta bazı durumlarda şirket sahipleri kaynakları kendileri alıp bu uygulamayla kreditörleri mağdur etti. Uygulama amacından saptı. Karar merci olan mahkemeler, bu konularda uzman olmadığı için bilirkişiler kararda etkili hale geldi. Maalesef yargı bu konuda uygulamanın gerçek amacına değil, yanlış bir yöne gitmesine neden oldu.

Böylece esasen faydalı ve olması gereken bir düzenleme, OHAL öncesi de Türkiye açısından bir sorun oldu. OHAL’de ise iflas ertelemelerin yasaklanması terör örgütüne kaynak sağlayan firmalarla mücadelenin bir parçası. Geçici bir durum. Esas sorun, bu yasak öncesi ortaya çıkmış olan yanlış uygulamalar.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.