Capital (Turkey) - - GÜNDEM -

Özellikle düzeyinde birçok şirket sıkıntılı. Belli sektörler, son yaşananlardan çok olumsuz etkilendi. İhtiyaç duyulan düzenlemeler yapılırsa bu dönem atlatılabilir.

KOBİ

3 Son aylarda öne çıkan konkordato kısaca nasıl bir süreç?

Genel olarak konkordato, alacaklıların çoğunluğunun kabulü ve mahkemenin tasdikiyle oluşan, borçların uygun şartlarla ödemesini sağlayan (indirim yapılması ve vadeye yayılması boyutu dahil) hukuki bir yol. Esasen konkordatonun farklı çeşitleri var. Şu anda tartıştığımız iflastan önceki konkordato. Konkordato talebini borçlu veya alacaklı yapabilir. Neticede amaç, borçlu şirketin varlıkları yeterliyse borçtan çıkış için bir plan sunulması ve uygulanması.

Planı mahkeme değerlendirir ve konkordato talebiyle birlikte kabul eder veya etmez. Mahkeme konkordato talebini olumlu bulursa komiser ataması yapar. Daha sonra şirket hesaplarının kontrolü ve tarafların bir araya getirilmesi mahkemece atanan komiser tarafından yapılır. Alacaklıların yarısı veya alacak tutarının üçte ikisine sahip alacaklılar kabul ediyorsa konkordato süreci yürür.

4 Konkordatoda sıklıkla iflas kararı da çıkıyor. Başvuracak şirketler nelere dikkat etmeli?

Konkordato için başvuracak şirketlerin en çok dikkat edeceği husus, sundukları ödeme planının gerçekçi, makul ve adil olmasıdır. Konkordato mekanizmasını alacaklıların önünü kesmek, alacaklılardan kendisini korumak mantığıyla değil, tüm paydaşların ( borçlu- alacaklı- çalışanlar) ortak çıkarı olacak şekilde ve tüm tarafların mutabık kalacağı bir öneriyle yapılması önemli bir konudur. Özetle başvuracak şirketlerin dürüstlük kuralına uygun davranması, alacaklıları zarara uğratmak kastıyla hareket etmemesi gerekir.

5 Son 2 ayda 10’u aşkın şirketin konkordatoya başvurduğu söyleniyor. Güncel rakamlar nedir?

Ülkemiz ekonomik büyüklüğünde, 2 ayda 10 şirket büyük bir rakam değil. Bizim müşterilerimiz arasında da bu tür bir duruma rastlamadık.

6 Son dönemde “batık riski” altındaki şirket sayısı tahmini olarak nedir? Artış var mı?

Böyle bir sayı vermek çok spekülatif olur. Batık riski zaten ağır bir tabir. Ancak sıkıntıya giren, daralan şirketler mutlaka var. Özellikle belli sektörler, örneğin turizm sektöründe faaliyet gösteren şirketler, yatırımda yakalananlar çok olumsuz etkilendi. İhtiyaç duyulan önlemler ve düzenlemeler yapıldığı takdirde bu dönem atlatılabilir. Ancak bu arada doğal olarak özellikle küçük ve orta boyda birçok şirket sıkıntılı.

7 İflas erteleme, konkordato gibi “alacaklı ile uzlaşma” yöntemleri işe yarıyor mu?

Bunlar gerçekten işe yarayan mekanizmalar. Kesinlikle hukuk sistemimizde bulunması gerekir. Ancak uygulamanın amacından çıkmasına izin verilmemesi ve yargının daha bilinçli olması şart. Bizim birçok örnekte geçmişte gördüğümüz uygulama, tarafları koruma veya nefes alma imkanı yaratmak değil, kötü niyetli borçluların sistemi istismar etmesi oldu. Yargı da buna alet oldu. Böylece esasen faydalı olan bir düzenleme, borç, mal kaçırma, alacaklıların haklarına gerçek dışı planlarla engel olma yolu oldu.

8 Tüm bu sıkıntıları aşmak için bankaların reel sektörle ilişkisi nasıl düzenlenmeli?

İflas erteleme düzenlemesinin doğru uygulanması için bankaların ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin önerileri var. Bu konularda düzenleme yapılabilir. Son 5 yılda yapısal reformlarda büyük yavaşlama olduğu malum. Bu konuda reel sektör beklenti içinde. Yapılacak işler arasında bu konu da ele alınabilir.

9 Finansman sıkıntısıyla mücadelede şirketler nelere dikkat etmeli?

En kritik nokta, gerçekçi planlar ve paydaşlarla ilişkilerde dürüstlüğü elden bırakmamak. Aksi takdirde sorunu daha uzun zamana yayıp artırmaktan başka bir sonuç çıkmayacaktır.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.