“KAPANMALAR GÖZLÜYORUZ”

Capital (Turkey) - - ÜRETİM - MALİYET CEPHESİNDEN BASKI VEDAT AYDIN ZORLU TEKSTİL GRUBU BAŞKANI

bölgesel krizlerin hem ticaret hacimlerinde daralma yarattığını hem insanların satın alma isteklerini negatif yönde etkilediğini dile getiriyor. “Çevre ülkelerdeki istikrarsızlıklar ticaret hacimlerinde makro ölçekli bir daralmaya sebebiyet veriyor” diye konuşuyor.

Basım, promosyon ürünleri ve kırtasiye sektörlerinde faaliyet gösteren Acar Group’un yönetim kurulu başkanı Zekeriya Acar, basım sektöründe yüzde 40 daralma olduğunu, kurumsal hediyelik ve promosyon sektöründe ise bu daralmanın yüzde 25 civarında gerçekleştiğini açıklıyor. Yurtbay Seramik Genel Müdürü Köksal Çınar, sektördeki üretim kapasitesinin sadece yüzde 40’ının kullanıldığına dikkat çekiyor. Bu durumun önemli bir nedeninin iç piyasada beklenilen seviyede talep olmaması olduğunu söylüyor. MOBSAD (Mobilya Sanayi İşadamları Derneği) Başkan Vekili Cüneyt Yanıkçıoğlu da sektörleri için iç ve dış talebin yeterli seviyede olmadığını anlatıyor. “Dış talepte bölgesel sorunlar bu yetersizliği tetikliyor. Orta Doğu ve Kuzey komşularımızla ticaretimiz fazlasıyla azaldı” diyor. Asaş Alüminyum Grup Başkanı Safa Bayar Yavuz ise son dönemde daha da belirginleşen finansman sıkıntısının satışları etkilediğini, satışlarda yüzde 10 düşüşün olduğunu ifade ediyor. Artan maliyetler de sanayiciyi zorluyor. Sun Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, yükselen asgari ücret, hala değerli olarak nitelendirdiği TL ve alıcı şirketlerin istediği sosyal uygunluk şartlarının üretim maliyetlerini ciddi olarak yükselttiğini belirtiyor. Yılbaşından itibaren maliyetlerinin yüzde 3 oranında arttığını ifade eden Ünlütürk, “Fakat bunun karşılığı olan adil fiyat, iç rekabet yüzünden genellikle alınamıyor” diyor.

Ak Gıda Başkanı Ali Sözen de son iki yıl içinde enerji, işçilik gibi girdi maliyetlerinde artışlar yaşanmasına karşın, tüketici fiyatlarında önemli bir değişim yaşanmadığına dikkat çekiyor. “Bunun bir sonucu olarak çiftçiden rafa kadar tüm değer zincirinde gelir kayıpları oluşabiliyor” diye konuşuyor.

Kastamonu Entegre Genel Müdü-

ZARARINA SATIŞ

İç piyasa son bir yılda oldukça tıkandı. Pazar genişlemesi durduğu gibi tıkanıklık nedeniyle birçok üretici şirket kampanya ve zararına satış yoluna girdi. Bu da piyasaya oldukça olumsuz yansıdı. Büyük şirketler kısmen kapasite kullanım oranlarını düşürerek kısmen de dış pazarlara yüklenerek günü geçiriyor.

TEK ÇÖZÜM

Küçük şirketlerde maalesef kapanmalar ve maddi sıkıntılar gözlüyoruz. Tek çözüm uygun maliyetli ve tüketiciye ekstra fayda sağlayan ürünleri piyasaya sürmek ve dış pazarlarda raf payını ve yeni kanalları zorlamak. Ülkemizin genel algısındaki olumsuz gelişmeler dış pazarda da bizi oldukça zorluyor.

RAF PAYI

rü Haluk Yıldız, enerji maliyetlerinin oldukça yüksek oluşunun tüm sanayi sektörleri gibi ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörünü olumsuz yönde etkilediğini dile getiriyor. Yıldız, sözlerine şöyle devam ediyor: “Hammadde ve enerji maliyetlerinin yüksek oluşu, rekabetin çetin olduğu pazarlarda bizler açısından bir rekabet gücü kaybına neden oluyor.”

Sadece girdi değil finansman maliyetlerinin artışı da sanayinin önünde önemli bir engel. Moody’s’in Türkiye’nin yatırım yapılabilir kredi notunu indirmesiyle şirketlerin bankalardan borçlanma maliyetinin arttığına dikkat çeken İncekaralar Holding CEO’su Özgür İncekara, “Doların maliyetinin önümüzdeki yıllarda artmasına paralel olarak özel sektör yatırımlarında ve dış borç geri ödemesinde aşağı yönlü risk yaratma potansiyeli var” diyor.

Olmuksan International Paper Türkiye Genel Müdürü Ergun Hepvar, mukavva sektöründe de artan finansman giderlerinin kâr marjlarının gerilemesine neden olduğunu ifade ediyor. Bizim sırtımızda 7 bine yaklaşan çalışan ve 2 bin kadar iş ortağımız ve çalışanları var. Yeni pazarlama kanalları, yeni ülkeler ve mevcut müşterilerdeki raf paylarımıza konsantre olduk ve bu yılı geçen yılın biraz üzerinde bitirmeyi hedefledik.

ÖDEMEDE VADE SENDROMU

Finansmanda yaşanan sıkıntının en önemli yansıması vadelerdeki uzamalar. Sanayinin birçok kolunda vadelerde ciddi boyutlarda uzama yaşanıyor.

Braas Yönetim Kurulu Başkanı Daniş Navaro, kendi sektöründe ödeme vadelerinin 45-60 günden 7590 güne uzama eğiliminde olduğunu söylüyor. ZÜCDER Başkanı Ömer Ertuğrul Erdoğan, sektörel olarak vadelerin 180 ila 540 gün aralığında değişim gösterdiğini belirtiyor.

İncekaralar Holding CEO’su Özgür İncekara, 120 gün olan vadelerin 180 güne çıktığını açıklıyor. Tat Bakliyat Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Memiş, 10 yıl öncesinde vade anlayışının 10- 15 gün arasındayken bugün 120 güne çıktığını söylüyor.

Yurtbay Seramik Genel Müdürü Köksal Çınar, 4-5 yıl öncesine kadar sektörde vade ortalamasının 4 ay civarında iken şu anda 8-10 aya kadar geldiğini dile getiriyor. Viko By Panasonic CEO’su Nusret Kayhan Apaydın, “Tahsilat vadelerimiz yurt dışı satışlarımızda 15 gün, yurt içi satışla-

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.