“ÖNEMLİ BİR ÖLÇEK SORUNU VAR”

Capital (Turkey) - - ÜRETİM - ADNAN DALGAKIRAN / MAKİNE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI

FİNANSMANA ULAŞIM

Uluslararası rekabetin yoğun olduğu bir alanda pazar payını artırmaya çalışan bir sektör olmamıza rağmen, finansmana ulaşım imkânlarımız gelişmiş ülkelere göre yeterli seviyede değil. Makine ihracatçılarımız bir yandan yeterli düzeyde kaynağa erişmek üzere çalışırken, iş gücü piyasasındaki mesleki eğitim yetersizlikleri nedeniyle de nitelikli personel bulma güçlüğü yaşamaya devam ediyor.

REKABET GÜCÜ

Ar-Ge ve inovasyon konularında yeterli yatırımları sağlayabileceğimiz altyapı, insan kaynağı ve finansman desteği için gerekli adımlar atılmadığı müddetçe sektörün rekabet gücünü yeterli oranda artırabilmemiz mümkün görünmüyor. Öte yandan Türkiye’de makine sektörünün önemli bir ölçek sorunu var. Bugün sektörümüzde 11 bin şirket faaliyet gösteriyor ve bu şirketlerde toplam 177 bin kişi çalışıyor.

VERİMLİLİK KAYBI

Şirket başına 16 kişinin düştüğü bu ölçekte, herkesi gözetmeye çalışan mevcut teşvik sistemimiz ve bölgesel toleranslar verimlilik kaybına neden oluyor. Sektörün güçlü ve uluslararası rekabete dayanıklı olabilmesi için iç piyasa alımlarıyla da desteklenmesi gerekiyor. Orta yüksek ve ileri teknoloji alanında üretim yapan küçük şirketlerin konsolidasyonu sağlanarak yan sanayi oluşturulmalı, verimlilik artışı sağlamak üzere ölçek büyüklüğünü temin edici önlemler alınmalı.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.