“CAM SANAYİ DEZAVANTAJLI”

Capital (Turkey) - - ÜRETİM - ESİN GÜRAL ARGAT / GÜRALLAR YÖN. KUR. BŞK. VEKİLİ

YOĞUN REKABET

Global fiyatların gerilemesine rağmen Türkiye’deki enflasyon artışı, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgeleri ile Uzak Doğu’daki ucuz üretim cam sanayi yatırımlarını bu bölgelere yoğunlaştırdı. Türkiye’de üretim yapan şirketler de hem iç hem dış pazardaki yoğun rekabet karşısında rekabet gücünü korumaya çalışıyor. Ancak cam sanayi özellikle girdi fiyatlarının yüksekliği nedeniyle rakip ülkelere göre dezavantajlı duruma düşüyor.

FARK YARATMA YOLLARI

Dünya pazarlarındaki yoğun rekabet nedeniyle cam üreticileri, rekabet güçlerini artırarak pazarlarını korumak ve geliştirmek için büyük çaba harcıyor. Verimliliği artırmaya, maliyetleri düşürmeye, katma değeri yüksek ürünlerin üretimine ve dağıtım kanalı etkinliğine ağırlık vererek fark yaratmaya çalışıyorlar. Bu gelişmelere entegre olabilen büyük şirketler pazarda etkinliğini koruyor ancak orta ve küçük şirketlerin oyunun dışında kalması, onların geleceği için risk oluşturuyor.

GİRİŞ EŞİĞİ YÜKSEK

Sektörümüzde cam üretimi giriş eşiği yüksek bir yatırım olduğu için orta ve küçük ölçekteki işletmelerin şansı çok az. Enflasyon, kur ve fiyat dengesi Türkiye’de üretimi zorlaştırıyor. Bu durum, sektörün kârlılığını da uzun vadede sürdürülemez hale getiriyor. Bir Gürallar Grubu markası olarak LAV’da, ArGe ve inovasyon kapsamında kendi iş süreçlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Bu da operasyonel mükemmelliğe ulaşmamıza ve bu sayede rekabette ayakta kalmamıza yardımcı oluyor. kan Vekili H. Engin Tuncer, en önemli nedenin yeni mezun personele fırsat verilmemesi olduğunu belirtiyor. Özellikle kozmetik sektöründe üretici şirketlerin kısıtlı kapasiteleri nedeniyle nitelikli insan yetiştiremediğini söylüyor. İTHİB (İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları) Başkanı İsmail Gülle de soruna farklı bir açıdan yaklaşıyor. Sebebi şöyle ortaya koyuyor: “Teşvik verilen bölgelerde nitelikli iş gücünün bulunması zorlaşıyor. Altyapı ve diğer hizmetler bir şekilde sağlansa dahi iş gücünün yetişmesi ve yatırım yapılan şehrin çalışanlar tarafından tercih edilmesi gibi faktörler değerlendirilmeli.”

DENGELER BOZULUYOR

Sanayide birçok ayakta yaşanan tıkanıklığın ağır sonuçları var. Birçok sektörde özellikle daha küçük ölçekteki şirketler iflasla karşı karşıya kalıyor. Viko By Panasonic CEO’su Nusret Kayhan Apaydın, azalan satış gelirine bağlı olarak

DÜNDAR YETİŞENER

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.