“UZUN ALACAK VADELERİ EN ÖNEMLİ SORUN”

Capital (Turkey) - - ÜRETİM - AHMET C. DÖRDÜNCÜ AKKÖK HOLDİNG İCRA KURULU BAŞKANI

aynı oranda ve hızda küçülme sağlamak kolay olmadığı için şirketlerin faaliyet kârlarında düşüşler olduğunu söylüyor. “Bu da kuruluşları adım adım küçülmeye ve yatırımlarını kısmaya yönlendiriyor” diyor.

Schott Orim Cam Genel Müdürü Hakan Gerdan ise büyük ve orta ölçekteki şirketlerin vadenin önemli olduğu anlaşmalarda iş kaybettiklerine değiniyor, “Küçük şirketler daha hızlı karar mekanizmaları sayesinde bu işleri alabiliyor. Fakat bunun dezavantajını nakit akışlarında oluşan dengesizlik olarak yaşıyorlar” diye konuşuyor. İncekaralar Holding CEO’su Özgür İncekara vadeler uzadıkça ve nakit ihtiyacı arttıkça küçük ve

REKABETTEKİ ZORLUK

İhracat hinterlandımızdaki siyasi sorunlar ile Mısır ve Rusya’da yaşanan devalüasyon, sanayi büyümesini etkileyen önemli faktörler olarak gözüküyor. Öte yandan kimya alanında ülkemiz hammadde kaynaklarına uzak. Bu nedenle rekabet açısından Asya pazarlarıyla yarışmakta güçlükler yaşanıyor. Çin bütün sektörlerde olduğu gibi kimya alanında da ciddi bir tehdit oluşturuyor.

“PAY KAPTIRIYORUZ”

Aslında bu rekabetten kaçabilmemizin yolu da katma değerli ürün üretebilmekten geçiyor; ülke olarak ürettiğimiz ürünlerin katma değeri düşük olunca hammaddenin ucuz olduğu pazarlara pay kaptırıyoruz. İç pazarda ise uzun alacak vadeleri pazardaki en önemli sorun olarak dikkate alınabilir.

İŞLETME SERMAYESİ AÇIĞI

İhracat pazarlarındaki sorunlar nedeniyle satışların daralması şirketleri küçülmeye zorlayabilir. Bu baskıyı kırmak için iç pazarda şirketler müşteri kazanmak adına alacak vadelerini uzatmaya çalışabilir. İşletme sermayesi açısından büyük şirketler bunu yönetebiliyor fakat küçük şirketler ortaya çıkan işletme sermayesi açığını fonlamakta güçlük çekiyor. Biz satışlarımızı yurt içi ve yurt dışı dengesini dikkate alarak daha homojen bir yapıda dağıtmaya ve böylelikle bölgesel sıkıntıların riskini azaltmaya çalışıyoruz. Ar-Ge çalışmalarıyla hammadde de dışa bağımlılığımızı azaltmaya gayret gösteriyoruz. orta büyüklükteki şirketlerde istihdam kaybı, yatırımlarda azalma, üretim kapasitelerinde yavaşlama görülebileceğini söylüyor.

Sarkuysan Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çaycı, özellikle Türkiye’deki küçük kablo şirketlerinin mevcut durumdan çok etkilendiklerini açıklıyor. “Bazıları iflas erteleme talep etti, bazıları tamamen kapandı. Bildiğimiz kadarıyla küçük oyuncuların yüzde 20’si kapandı. Daha fazla kapanma da bekliyoruz” diyor.

GELİŞTİRİLEN ÇÖZÜMLER

Sanayi şirketleri mevcut sorunların üstesinden gelmek için kendi çözümlerini üretmeye çalışıyor. Maliyet yapılarını sıkı kontrol altına almak, katma değerli üretime odaklanmak, kendi insan kaynağını yetiştirmek ve yeni pazarlar bulmak bu çözümlerin başında geliyor…

Yataş nitelikli istihdam sorununun üstesinden gelmek için fabrikalarında özel eğitim alanları ve ek hatlar kurgulayarak vasıflı personel yetiştirme programları yürütüyor. Teksan Jeneratör, kendi çalışanlarını yetiştirmeye odaklanıyor.

İnoksan kâr dağıtımını sınırlayarak özkaynak artırma yoluna giderken, Ar-Ge merkezi yatırımları ile ürünlerindeki katma değeri artırmaya çalışıyor. Silverline Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Laçin, “Avrupa pazarlarında özellikle katma değeri yüksek, tasarım ve teknoloji odaklı ürünler üreterek fark yaratıyoruz” diyor. Hasçelik Yönetim Kurulu Başkanı Naci Faydasıçok, herkesin üretmediği niş ürünler üzerinde çalıştıklarını ve daha katma değerli ürünlere yoğunlaştıklarını anlatıyor.

Ak Gıda arz fazlası yaşanan sektörde yeni ürünler geliştirerek ve ihracatta yeni pazarlar oluşturmaya çalışarak bu sorunun üstesinden gelmeye gayret ediyor. Dunapack Dentaş Genel Müdürü Buğra Sükan, “Maliyet yapımızı çok sıkı kontrol ederek bu sıkıntıları aşmaya çalışıyoruz” diye konuşuyor.

Kastamonu Entegre Genel Müdürü Haluk Yıldız da kendi çözümlerini şöyle anlatıyor: “Sürdürülebilir büyüme için yatırımlarımızı ağırlıklı olarak yurt dışında yaparak, üretim ve ihracat faaliyetlerimize devam etmeyi hedefliyoruz. Pazar ve hammadde kaynaklarına yakın yeni coğrafyalara bu amaçla yatırım yapıyoruz. Yatay ve dikey entegrasyon stratejileri uygulayarak ürün gamımızı farklılaştırıp katma değerimizi artırmayı, yeni ve kârlı pazarlarda yapacağımız yatırımlarla da büyümeyi amaçlıyoruz.” MOSDER Başkanı İsmail Doğan, mobilya sektöründe de teknolojiye dayalı inovatif ürünleri geliştirmek gerektiğini ifade ediyor, “Ar-Ge yatırımlarına öncelik vererek yeni yatırımcıların önünü açmamız gerektiğini düşünüyoruz” diyor.

ENDER ÇOLAK

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.