H

Capital (Turkey) - - ARAŞTIRMA -

indistan’daki çiftçilerin büyük bir çoğunluğunun çok az getirisi olan küçük çiftlikleri var. İhracat pazarlarına yönelik yüksek değerli ihracat ürünleri yetiştiren çiftçilerin aksine küçük çiftçiler ne son çıkan teknolojilere ne de uzman bilgisine erişime sahip. İşte bu yüzden BASF’nin bitki koruma ekibi 2006 yılında tarımı daha sürdürülebilir kılmak için çiftçilere ve onların topluluklarına yardımcı olma fikriyle ortaya çıktı. Onlar bu programa Sanskrit dilinde “refah” anlamına gelen Samruddhi diyor.

BASF geleneksel olarak Hindistan’daki çiftçilere tarım ilaçlarını dağıtımcılar veya perakendeciler aracılığıyla satıyor. Samruddhi’nin arkasında yatan fikir ise çiftçilerin doğrudan kendileriyle sürdürülebilir iş ortaklıkları kurmak. BASF’nin agronomları, ekimden hasada ve pazarlamaya kadar tüm sezon boyunca onlarla birlikte çalışıyor. Onları kendi çiftliklerinde ziyaret ediyorlar. Bizzat sahada pratik sunumlar yapıyor, kasaba meclislerinde geniş gruplara eğitimler veriyor, çiftçilere kendi maliyetlerini ölçmeleri için araçlar sunuyor ve getirilerini artırarak kazançlarını iyileştirmelerini sağlıyorlar.

Bu program oldukça başarılı oldu ve başlatıldığından bu yana büyük bir hızla yaygınlaştı. 2012 yılında Samruddhi’ye katılan soya fasulyesi yetiştirici sayısı 180 binin üzerindeydi ve bu program diğer mahsulleri de kapsayacak şekilde genişletildi. BASF 2008 yılında tavsiyelerin Samruddhi çiftçilerine telefon üzerinden de ulaştırılabilmesinin sağlanması için bir çağrı merkezi kurdu.

Bu programın başarısı kısmen onun bütüncül yaklaşımından kaynaklanıyor. 700 kişilik BASF agronomlarının verdikleri tavsiyeler tohum ıslahından, ekim yöntemlerine, güvenli ve sorumlu zirai ilaç kullanımına ve hasada kadar çiftlik işlerinin bütün yönlerini kapsıyor. EKSİKSİZ ÇÖZÜM SUNUYOR Radhashyam Patidar, Madhya Pradesh eyaletindeki Bhesoda’da yaşayan bir soya fasulyesi çiftçisi. 45 yaşındaki bu adam, 18 yıldır toprakla

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.