Şirketlerin yüzde 63’ü video görüşme yapıyor. 2017’de tüm tüketici internet trafiğinin yüzde 69’u videolar üzerinden yapılacak.

Capital (Turkey) - - TRENDLER -

HİYERARŞİ TEPETAKLAK

Yıllardır iş dünyasına hakim olan dikey hiyerarşi, yerini yeni yöntemlere bırakacak. Dikey hiyerarşinin esnemesiyle birlikte farklı organizasyon yapıları ve işleyişlerin doğuşuna şahit olacağız. Johnson & Johnson İK Direktörü Demet Hatipoğlu Akman, “Geleceğin organizasyon modeli, hiyerarşik yönetim yerine yöneticilerin, unvanların olmadığı bir yapı olan holakrosi olacak” diyor ve ekliyor: “Bu gelişmenin sinyallerini, bunu hayata geçiren şirketlerden anlıyoruz. Uygulamaların başarılı olabilmesi için şirketlerin organizasyon kültüründe yenilikçilik, değişim, esneklik konularına daha fazla odaklanması gerekecek.”

Akman ile aynı fikirde olan Abdi İbrahim İK Direktörü Hakan Önel de, “Hiyerarşik organizasyon yapısı değişecek. Kişilerin bilgi ve becerilerinin ön planda olduğu yapılar kurulacak” diyor.

My Executive Kurucu Ortağı Müge Yalçın’ın değerlendirmeleri ise şöyle: “Dijital evrimin 4’üncü çağına doğru tüm iş yapma biçimlerimizle birlikte İK politikaları ve stratejileri de kaçınılmaz olarak farklı bir boyut kazanacak. Holakrasi

de bu yeniliklerden biri ve iş dün- yasında kendini duyurmaya başladı. Hiyerarşik örgütlenmelerin olmadığı, grupların sorumluluk aldığı, bir iş modeli değer kazanıyor.

DİJİTAL ETKİ HER YERDE

Dijitalleşme, terfi stratejilerinden mülakat yöntemlerine kadar tüm alanlarda etkin olmaya devam edecek. Örneğin yüz yüze mülakatlar yerini video görüşmelere bırakacak. Klasik CV’lere veda edilirken video CV’lerin kullanım oranı giderek artacak. Bu eğilimi doğrulayan çok sayıda araştırma var. Marketandmarkets’ın verilerine göre günümüzde şirketlerin yüzde 63’ü video görüşme yöntemini kullanıyor. 2017’de ise tüm tüketici internet trafiğinin yüzde 69’u videolar üzerinden yapılacak.

Abdi İbrahim İK Direktörü Hakan Önel, bu gelişmeleri doğruluyor ve ekliyor: “Bazı fonksiyonların çoğu dijital ortamdan yürütülecek. Sosyal medyanın tüm alanları kullanılarak aday yönetimi yapılacak. Dijitalleşmenin artmasıyla video mülakat sistemine geçilecek.”

HAKAN ÖNEL

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.