Tüyler ürpertici nakil voltajları

Siemens artık 1.100 kilovolt DC’lik gerilim taşımak için tasarlanmış yaklaşık 3 bin 300 kilometre uzunluğunda yüksek gerilim doğrudan akım (HVDC) nakil hatlarına uygun transformatörlerin tedarikini sağlıyor. Bu aslında nakil hatları ve transformatörler iç

Capital (Turkey) - - TRENDLER -

Siemens gelmiş geçmiş tüm rekorları alt üst eden enerji arzı hattı için dünyada ilk defa 1.100 kilovolt (kV) nakil gerilimine sahip transformatörleri piyasaya sürecek. Kuzeybatı Çin’deki Changji ile doğudaki Guquan arasında döşenen ve 3 bin 284 kilometre uzunluğa ve 12 gigavat nakil kapasitesine sahip bu yeni HVDC nakil hattı dünyanın en büyük HVDC projesi olma unvanına sahip. Kıyaslama yapmak gerekirse modern bir nükleer enerji santralinin çıktısı 1-2 gigavat arasında değişir. Siemens’in bu projedeki tek fazlı transformatörlerinin 587 megavolt-amper kapasitesi ise bir başka dünya rekoru. Bunlar birbirlerine bağlandıklarında tek fazlı transformatörlerden üçü tek bir nakil aşaması için 1.761 megavolt-amper’lik (MVA) bir kapasite sunuyor olacak.

HVDC hattı Çin Devlet Şebeke Kurumu tarafından işletilecek ve 2018 yılı sonlarında hizmete girmesi

3 BIn 284 kIlomEtrE uzunluğA vE 12 GIGAvAt nAkIl kApAsItEsInE sAHIp olAn vE ÇIn’In kuzEyBAtısınDAkI CHAnGJI IlE DoğusunDAkI GuquAn ArAsınDA uzAnAn yEnI HVDC nAkIl HAttı DünyAnın En Büyük HVDC proJEsI olmA unvAnınA sAHIp.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.