Yüzen pervaneler değerlendirme raporu

Capital (Turkey) - - TRENDLER -

Siemens’in yeni bir manyetik mil yatağı sisteminin kontrollü manyetik alanları herhangi bir fiziksel temas olmaksızın 10 tonluk pervaneleri kendi mil yataklarının ortasında tutabiliyor. Üstelik bu pervaneler, maksimum hızda dönerken bile merkezden bir saç kılı genişliğinden fazla uzaklaşmıyor. Siemens’in aktif

AktIF mAnyEtIk mIl yAtAklArı (AMB) BIr pErvAnEyI mAnyEtIk olArAk HAvADA tutmak için elektrikli mıknAtıslArDAn FAyDAlAnır. SIEmEns GEnIş çAplı pErvAnElErI olAn yüksEk Güçlü mAkInElEr IçIn yEnI BIr mAnyEtIk mIl yAtAğı sIstEmI GElIştIrIyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.