“DİJİTAL DÖNÜŞÜME ODAKLANDIK”

Capital (Turkey) - - STRATEJİ - LEVENT ÇAKIROĞLU / KOÇ HOLDİNG CEO’SU

BÜYÜME STRATEJİSİ

Topluluğumuzu küresel büyüme vizyonuyla yönetiyoruz. Vizyonumuzu sürdürülebilir, kârlı büyüme stratejisi ile destekliyoruz. Bu stratejinin en önemli taşıyıcılarını da; inovasyon gücü, teknoloji sahipliği, marka yönetimi ve tasarım yetkinliği olarak ifade ediyoruz. Bütün bunları gerçekleştirecek en önemli unsur insan kaynağı. Bu nedenle en çok odaklandığımız konulardan biri de doğru insan kaynağına sahip olmak ve onların değişen ihtiyaçlara göre geliştirilmesi.

TEKNOLOJİ SAHİPLİĞİ

Sürdürülebilir, rekabetçi iş modeli açısından teknoloji sahipliğini çok önemsiyorum. Ar-Ge yatırımlarımızı kesintisiz hatta artırarak sürdürüyoruz. Mobil iletişim, nesnelerin interneti, yapay zeka, veri analitiği, robotik gibi alanlarda hızla gelişen teknolojiler, bir yandan önemli fırsatlar getirirken diğer yandan bu değişimi yönetemeyen şirketler için büyük bir tehdit oluşturuyor. Bu nedenle topluluk genelinde dijital dönüşüme odaklandık.

ÇEŞİTLİLİK

Özellikle son yıllarda toplumsal cinsiyet eşitliğini merkeze alan projelerimiz doğrultusunda kadın çalışan sayısındaki artış ve farklı coğrafyalarda büyüyen uluslararası operasyonlarımız sayesinde çalışanlarımızın her geçen gün daha çeşitli bir yapıya kavuşması bizleri mutlu ediyor ve güçlendiriyor.

TOPLUMSAL GELİŞİM

Daima ekonomik ve toplumsal gelişimi bir bütün olarak görüyoruz. Sürdürülebilirliği merkezine alan toplumsal projelerle, ülkemizin daha hızlı kalkınmasına destek olmayı ve fayda sağlamayı amaçlıyoruz. Koç Topluluğu güçlü bir kurumsal yapıya sahip, tüm iş süreçlerinde şeffaflık ve iyi yönetim ilkeleriyle yol alan bir kuruluş. Kurum kültürümüz ve evrensel değerlere olan bağlılığımız topluluğumuzun bugünkü itibar seviyesine ulaşmasının temel belirleyicileri arasında yer alıyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.