Kapitalizm daha çok insana fayda sağlar, insanların daha çok gelir elde etmesinin önünü açarsa, pazar büyür ve daha fazla iş yaratır. Talebi büyük oranda gelirin nasıl dağıldığı belirliyor. Pazarlamacılar ise talebi tahmin etmekle yükümlü kişilerdir. Eğer

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞİ -

Benim gördüğüm en önemli problem, gelir ve servet dağılımındaki artan eşitsizlik. Zenginlerin seçimler üzerindeki artan etkileri de kaygı verici… Diğer problemler ise şu anda kısaca geçiştirilemeyecek kadar derin konular…

Geçtiğimiz yıl “Kapitalizmle Yüzleşme” isimli bir kitap da yayınladınız. Orada da kapitalizme dair eleştirilerinizi ortaya koyuyorsunuz. Peki kapitalist sisteme dair en büyük sorun nedir? Kapitalizm demokrasiye hangi açılardan zarar veriyor?

2015 yılında yayınladığım “Kapitalizmle Yüzleşme: Sorunlu Ekonomik Sistem için Gerçek Bir Çözüm” (Confronting Capitalism: Real Solutions for a Troubled Economic System) isimli kitabımda, bizim başkanlık seçimlerinin çok uzun sürdüğüne ve maliyetinin çok fazla olduğuna değiniyorum. Son başkanlık seçimi de 3 yıl sürdü ve maliyeti 6,6 milyar dolar oldu. Bunun sonucu olarak politikacılar çok büyük miktarlarda para toplamak zorunda. Sadece seçilmek için değil aynı zamanda seçilmiş olarak kalmak için de paraya ihtiyaçları var. Bu nedenle bağışçılarını seçmenlerinden daha çok tatmin etmek zorundalar. İşte kapitalizm ve demokrasi arasındaki yıkıcı sorun da buradan kaynaklanıyor.

Kapitalizmle ve demokrasiyle ilgili en çok üzerinde durduğunuz noktalardan biri de gelir dağılımı dengesizliği… Ekonomik büyümenin yavaş olmasının gerekçesini büyümenin hep nüfusun yüzde 1’ine gitmesi olarak açıklıyorsunuz. 2008’de yaşanan kriz ve sonrasındaki durgunluğun ardından en zenginlerden oluşan yüzde 1’lik nüfusun gelirlerinde yüzde 31 oranında artış yaşanırken yüzde 99’luk nüfusun gelirlerinde sadece yüzde 0,4’lük bir artış olduğuna dikkat çekiyorsunuz. Peki bu durum için sizin bir çözüm öneriniz var mı?

Benim teklifim bugün yüzde 39,4 civarında seyreden maksimum gelir vergisi oranlarını yeniden gözden geçirmek. Bu vergi oranının ne anlama geldiğini şöyle açıklamak istiyorum: Yılda 250 bin dolar kazanan da 2 milyon 500 bin kazanan da 25 milyon dolar kazanan da aynı oranda vergi ödüyor. Bu kesinlikle adil değil. Biz Amerika’da Eisenhower başkanlığında, 6 kademeden oluşan gelir vergisi oranlarına sahiptik. Yüzde 40’tan maksimum yüzde 60’a varan oranlarda 5 kademeden oluşan gelir vergisi oranlarını yeniden belirlememiz gerekiyor. Aynı zamanda vergi kaçırmayı mümkün kılan tüm açıkları da kapatmak şart.

Dijitalleşme ve istihdam sizin de üzerinde durduğunuz önemli bir konu… Şu anda tüm dünya dijitalleşme peşinde… Peki teknoloji

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.