“GİDİŞATIMIZ HOLAKRATİK ORGANİZASYON OLACAK”

Capital (Turkey) - - ORGANİZASYON - AHMET MUSUL / EKOL LOJİSTİK YÖNETİM KURULU BAŞKANI

“YATAY VE HOLAKRATİK”

Şirketimizde holakrasi (yöneticisiz yönetim) ve yatay yapılanmanın birlikte kullanıldığı bir model kullanıyoruz. Hedefimiz her iki modelin temel ilkelerinin uygulamadaki birlikteliğinden yararlanmak. Şirketimizde holakratik yönetim anlayışının gerektirdiği sorumluluk bilinci, inisiyatif alma ve kişilerin kendi yapacakları işe hakim olmaları prensibiyle hareket ediyoruz. Genel kuralları olan ancak kendi kendini yönetmesi için de gerekli inisiyatifin alınabildiği, hiyerarşisi fazla olmayan matris bir yapılanma içerisindeyiz.

2020 HEDEFİ

Genç ve hızlı büyüyen ve farklı kültürleri bünyesinde her geçen gün daha fazla istihdam eden bir kuruluş olarak şirket DNA’mız her geçen gün daha iyiye doğru eviriliyor. Gidişatımız holakratik yapı olacak. 2020’lerden itibaren sadece iş modellerimiz ve teknolojimizle değil, organizasyonel model ve hissedarlık yapılanmamızla da sorun yaşayan kapitalist yapılanmaya alternatif bir model olacağımıza inanıyorum.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.